TURNHOUT – De koe bij de horens vatten en uit de comfortzone treden. Een grote stap, maar eentje die vandaag wel resulteert in een bloeiend opleidingscentrum met filialen in Turnhout en Houthalen. Meer zelfs, Ingrid Nys heeft van NOA Trainings een referentie gemaakt wanneer het gaat om opleidingen rond veiligheid. “Investeren in mezelf om de opgedane kennis over te brengen aan cursisten. Ik heb me er de voorbije zes jaar fel in getraind om uiteindelijk te kunnen staan waar we nu staan.”

NOA Trainings ging in 2012 van start met een duidelijke doelstelling: meer veiligheid op de werkvloer creëren zonder daarbij rendement te verliezen. Integendeel, de preventie van arbeidsongevallen moet zelfs bijdragen tot het imago van het bedrijf. Daar wordt naar gestreefd via twee soorten trainingen. “We zijn begonnen met het bieden van verplichte opleidingen. Die leveren certificaten op waar iedere werkgever die personeel heeft, moet over beschikken. Ik noem ze competentietrainingen. Werknemers die met machines of op hoogte werken worden er aangeleerd om dat op een veilige manier te doen.”

Een tweede soort komt voort uit de eerste. Ervaring en feedback leerde dat mensen wel veilige werkwijzen aangeleerd kunnen krijgen, maar dat die niet altijd in de praktijk kunnen worden toegepast. Dat is vooral het geval wanneer er bij een bedrijf geen veiligheidscultuur aanwezig is. “Voor velen zijn zo’n opleidingen een paraplu. Als er iets gebeurt, kan men nog aantonen dat er preventief tewerk werd gegaan. Maar opleidingen zijn er om effect op de werkvloer te hebben. Daarom zijn we twee jaar later, in 2014, gestart met NOA Academy waarmee we ons op het hoger kader binnen bedrijven richten. We geven ceo’s en managers mee dat mensen pas echt hun vergaarde kennis zullen toepassen als daar sterk leiderschap tegenover staat dat actief veiligheidswaarden uitdraagt.”

Veiligheidscultuur als extra troef voor bedrijven

Een groene smiley zoals autobestuurders in het verkeer krijgen wanneer ze veilig en binnen de snelheidslimiet rijden, bestaat niet in de bedrijfswereld. Nog te vaak worden werknemers beloond op basis van bereikte resultaten, en veel te weinig op veiligheid. “We zijn nu zelf aan het uitdokteren hoe dit gerealiseerd kan worden. Het systeem zou mee de cultuur rond veiligheid moeten creëren en bevorderen.”

Want die cultuur houdt cursisten van opleidingen een spiegel voor. Het toont aan dat opleidingen zijn nut hebben en dat iedereen achter het bedrijf er achter staat. “Dat werkt niet alleen ondersteunend, maar ook motiverend. Medewerkers zullen sneller geneigd zijn om initiatief in handen te nemen en na te denken wat ze zelf kunnen doen om de bedrijfsresultaten naar een hoger niveau te tillen.”

Ook naar toekomstige medewerkers zorgt het voor een krachtiger imago. Een niet te onderschatten troef in de huidige context van war for talent. “Potentiële talenten zijn gegeerd en als bedrijf moet je er bovenuit springen om hun aandacht te trekken. Als je dan uitpakt met het feit dat je als bedrijf zorgt voor je mensen, dan heb je altijd een streepje voor. De professionaliteit spat er dan immers van af.”

GROW

Ook binnen het eigen bedrijf streeft Ingrid Nys naar een gezonde cultuur met belangrijke waarden. Die zijn te vatten met het woord GROW. “Enerzijds zit daar groei in, maar ook de G van gunnen. Je mag zelf nooit misgunnen, maar integendeel moet je een inspanning leveren om ook een stapje hoger te zetten. Daarnaast is er de R van respect, iets wat er altijd moet zijn, zowel naar mijn medewerkers als naar de cursisten. Tot slot staat de O voor oprecht zijn en de W voor willen. Willen verbeteren is namelijk de sleutel tot alles, want waar een wil is, is een weg.”

In de toekomst wil NOA Trainings op die waarden verder gaan. “Verder zullen we meer en meer inzetten op Franstalige en Engelstalige trainingen. Daarvoor zijn we ook actief op zoek naar nieuwe lesgevers. Dat kunnen evengoed mensen zijn die in hun huidige functie nog tien jaar verder moeten, maar denken dat het te zwaar wordt. Zij hebben de ervaring op de werkvloer en hebben enkel nog een omscholing nodig tot lesgever. Het belangrijkste dat ze daarbij zullen moeten leren is om een goede lesgever te zijn, en dat is voor mij iemand die zichzelf de onbelangrijkste persoon van het leslokaal vindt.”

NOA Trainings is vandaag actief met 11 vaste lesgevers en 25 freelancers.

NOA Trainings verzorgt opleidingen in Turnhout en Houthalen die leiden naar meer veiligheid, motivatie en rendabiliteit op de werkvloer.

014/390 113

info@noatrainings.be

www.noatrainings.be/