Wanneer ben ik rijk genoeg?

Wanneer heeft u voldoende vermogen opgebouwd om een comfortabel leven te leiden? Houdt u na een schenking aan uw kinderen nog voldoende inkomsten over om zelf van te leven? Welke is de impact van een overlijden op uw vermogen en inkomstenpatroon?

De VermogensSimulator geeft u een antwoord op deze belangrijke vragen!

Via de VermogensBalans krijgt u in eerste instantie meer inzicht in uw totale vermogen. Zo worden o.a. de onroerende goederen, beleggingen en verzekeringscontracten, vennootschappen, kunstcollecties, leningen, … op een overzichtelijke manier in kaart gebracht. Hierbij zal ook telkens worden nagegaan wie precies eigenaar is van de desbetreffende vermogensbestanddelen, want uit onze ervaring blijkt immers dat men zich hier vaak te weinig bewust van is, met alle gevolgen vandien …

Vermogenssimulator

Daarnaast geeft de VermogensSimulator u meer inzicht in o.a. de gevolgen van een overlijden, het effect van een schenking op uw portefeuille, de gevolgen van een vervroegde pensionering of de impact van een beurscrash.

Het vooruitstrevende van de tool is dat u zélf de touwtjes in handen heeft en op een eenvoudige manier alles kan simuleren. Vanuit uw luie zetel kan u door de aanpassing van een aantal parameters nagaan welke de gevolgen voor uw vermogen zijn. U krijgt meer inzicht in uw vermogen, waardoor u sneller gefundeerde beslissingen kan nemen over de (her)belegging of overdracht van bepaalde activa.

In onderstaande grafiek kan u bijvoorbeeld de evolutie van uw beleggingen waarnemen. De stijging die u in 2020 waarneemt is het effect van de verkoop van het bedrijf op uw beleggingen, terwijl de terugval in 2040 het effect van een overlijden weergeeft.

vermogensevolutie

Een bijkomend voordeel van de VermogensSimulator is dat al uw documenten automatisch in een persoonlijke, digitale VermogensKluis bewaard worden. Alle stukken worden centraal bewaard en zijn steeds via de online tool te raadplegen, hetgeen erg praktisch is bij het voeren van uw persoonlijke administratie.

Bovendien kan u uw toestemming geven om bij uw onverhoopt overlijden aan uw dierbaren toegang te geven tot deze documenten hetgeen uw nabestaanden een zware administratieve last kan besparen in een donkere periode.

Heeft u vragen omtrent uw successieplanning of over de VermogensSimulator, neem dan vrijblijvend contact op met één van onze vermogensarchitecten.

Hanne Martens
Estate Planner
hanne.martens@vhg.be

www.vhg.be
tel. +32 (0)14 59 33 63