Waarom loopbaanbegeleiding ook voor werkgevers interessant kan zijn

Een carrière in vraag stellen biedt niets dan voordelen. Medewerkers verwerven meer inzicht in hun drijfveren en loopbaanmogelijkheden. Werkgevers krijgen er gemotiveerde werkkrachten bij. Daarom lanceert de Vlaamse Overheid ‘loopbaanbegeleiding’, een traject waar iedereen voordelen uit haalt.

Waar staat u over 5 à 10 jaar in uw carrière? Sommigen hebben een pasklaar antwoord op deze vraag, anderen fronsen de wenkbrauwen. Een zicht hebben op je carrière op lange termijn is niet altijd even simpel. Voor heel wat medewerkers is zelfs het carrièrepad op korte termijn een vraagteken. Zij hebben het gevoel niet op de juiste plek te zitten, of missen een uitdaging, afwisseling of voldoening in hun job. De Vlaamse Overheid tracht met het initiatief ‘loopbaanbegeleiding’ een antwoord te bieden op dit probleem. Ze geven werkende Vlamingen en Brusselaars de kans om aan een gunstig tarief, en onder professionele begeleiding, op zoek te gaan naar de volgende zet in hun carrière.

Wat is loopbaanbegeleiding precies?

Het proces van loopbaanbegeleiding begint bij het in kaart brengen van het afgelegde carrièrepad. Daarbij wordt ook de huidige werksituatie uitvoerig besproken. Dit heeft als doel een individueel relevante loopbaanvraag te formuleren, van waaruit het volledige traject zal starten. Thema’s die daarbij kunnen worden aangeraakt, zijn de voldoening die men uit zijn job haalt, de balans tussen werk en privé of het gevoel binnen de huidige werkomgeving.

Wanneer de huidige situatie en de loopbaanvraag helder zijn, wordt er een traject op maat uitgewerkt. Hierin gaat de persoon enerzijds op zoek naar zijn eigen competenties en drijfveren. Anderzijds wordt er ook naar de arbeidsmarkt gekeken. Dit houdt in dat de medewerker op zoek gaat naar een situatie waarin hij opnieuw voldoening vindt in zijn job. Daarbij kan bijvoorbeeld een nieuwe uitdaging bij de werkgever of het volgen van een bepaalde opleiding het antwoord bieden. Soms blijkt echter ook dat het antwoord niet gevonden kan worden bij de huidige werkgever, en dat men de arbeidsmarkt verder moet verkennen.

Tot slot wordt voor elke persoon een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld. Daarin wordt samen met de medewerker bekeken welke stappen ondernomen moeten worden om tot de gewenste situatie de komen.

Wat heeft een werkgever hieraan?

Ook voor werkgevers heeft dit traject een groot voordeel. Zowel wanneer de medewerker op zoek gaat naar een volgende stap binnen het bedrijf, als wanneer zou blijken dat de medewerker elders zijn geluk gaat zoeken. In beide gevallen wordt er gewerkt van een ontevreden naar een tevreden arbeidssituatie. Uit verschillende onderzoeken blijkt er een sterke correlatie te zijn tussen ontevreden werknemers en verminderde productiviteit op het werk. Een groter aantal tevreden medewerkers zorgt dan ook voor een verbeterde productiviteit.

Een tweede voordeel is dat door het volgen van dit traject, de persoon in kwestie zijn loopbaanvraag grondig en diepgaand gaat bestuderen. Te vaak blijven medewerkers met bepaalde frustraties achter die zij met hun werkgever niet rechtstreeks wensen te bespreken. In dergelijke gevallen kan een onafhankelijke derde partij vaak een frisse blik op de zaak werpen. Op die manier kan vermeden worden dat men zijn eigen situatie onvoldoende onderzoekt, en men tot de (soms foutieve) conclusie komt dat de oplossing enkel bij een nieuwe werkgever te vinden is. Men zal vaker tot het inzicht komen dat de oorzaak van de ontevredenheid ook bij de huidige werkgever weggewerkt kan worden.

Motmans- Van Havermaet

Sinds juli 2013 is Motmans-Van Havermaet officieel erkend als centrum voor loopbaanbegeleiding. Elke werknemer die voldoet aan de gestelde voorwaarden kan dan ook met een loopbaancheque het coachingtraject van 4 of 8 uur volgen. Motmans-Van Havermaet gaat voor een aanpak op maat, waarbij specifiek wordt ingespeeld op de behoeftes en vragen van de persoon. Zij kunnen daarbij steunen op onze grondige expertise in HR, en hun kennis van diverse methodieken rond competenties en waarden.

Voor meer informatie over deze dienst kunt u terecht op

http://motmansvanhavermaet.be/pagina/loopbaanbegeleiding.

loopbaanbegeleiding@vanhavermaet.be

Sophie Bijnens
HR Consultant
sophie.bijnens@vanhavermaet.be

www.motmansvanhavermaet.be
tel. +32 (0)14 59 33 63