Intergenerationeel management: lees hier praktische tips om generatieoverschrijdend samen te werken

Vandaag horen we ondernemers en bedrijfsleiders wel eens klagen over de jeugd. “Ze zijn niet meer zoals wij waren”. En dat klopt. Onze ouders zeiden dat ook. En onze grootouders. Socrates zei het zelfs al in 400 v.C. en het was ook terug te vinden op een Egyptisch grafschrift van 4000 v.C. Het is dus een fenomeen van alle tijden

De generatieleer stelt dat er om de 15 jaar een nieuwe generatie ontstaat. De gebeurtenissen in de maatschappij tijdens de jeugd bepalen de levensstijl van elke generatie. En dat heeft ook zijn impact op de verwachtingen en het gedrag in de werksituatie. Kinderen worden vooral gevormd tot hun 15e. Daarna een foutje repareren is moeilijk! Via de opvoeding geven we meer mee dan we vermoeden. Elke generatie is ook hoger opgeleid dan de vorige. Ze zijn dus ook telkens zelfstandiger.

Waar zogenaamde babyboomers leven om te werken, gaan jongeren werken om te leven. De generation Y wil naast een goede en boeiende job (die ook nog goed betaald is), ook tijd voor het gezin, hobby’s, vrienden, reizen, … Ze kiezen zelf hun werkgever, zijn assertief, verwachten een coachende en inspirerende leider die zelf ook doet wat hij zegt. Iemand waarvan ze kunnen leren en zichzelf ontwikkelen… Geen bureaucratie, controle, procedures, regeltjes of politieke spelletjes. Wel informatie delen, een vlotte besluitvorming, snelheid, resultaten, … Ze kunnen beter multi-tasken. Ze kunnen zich beter hechten maar ook onthechten… “To Y or not to Y”? Of we hen nu authentiek of eigenwijs vinden doet eigenlijk niet ter zake. In 2025 zal 75% van de arbeidsmarkt -wereldwijd- bestaan uit generation Y-ers. We kunnen dus maar best rekening met hen houden, hen trachten te begrijpen vooraleer begrepen te willen worden. Uiteindelijk zijn zij de leiders van morgen.

We moeten ons echter niet alleen focussen op de jongeren. Er is namelijk ook een nieuwe oude generatie! De levensverwachting stijgt elk jaar. Waar vroeger iemand van 60 jaar als “oud” (en “out”) bestempeld werd, zijn de huidige 60-ers nog zeer vitaal. Stoppen met werken en de wereld rondreizen geeft geen voldoening. Werken houdt mensen jong. Het wordt een uitdaging om onze arbeidsvormen aan te passen en de aanwezige know-how te verankeren in onze bedrijven. Dat vraagt ook aanpassing van de regelgeving en de huidige sociale en fiscale systemen.

Maar laten we de focus houden op wat we er zelf aan kunnen doen: er is nood aan intergenerationeel management. Eenvoudig vertaald: samenwerken met mensen uit verschillende generaties. De vergrijzing is niet het grootste probleem. Wel de wijze waarop we er mee omgaan. Het is een kunst om als oudere generatie open te staan voor het feit dat jongeren evolutief beter zijn in samenwerken. Ze staan meer open voor frisse ideeën, voor “updates”. Als “ouderen” daar hun kennis en ervaringen aan kunnen toevoegen en de dialoog voeren, kunnen we hoge toppen scheren. Het principe van “erkende ongelijkheid” is hierbij cruciaal. Iedereen heeft sterktes en zwaktes. Die (er)kennen is de basis van een complementaire samenwerking. We moeten onze medewerkers inzetten op hun sterktes (de Y-tjes dus op innovatie!).

ENKELE PRAKTISCHE TIPS:
– Ga op emaildieet. Emails worden doorgezonden, blijven liggen en vertragen de werking.
– Doen is de beste manier van denken. De jonge “Doe-generatie” wil geen al te grootse plannen en budgetten. Gewoon beginnen.
– Betrek ook jongeren in je projectgroepen. Stel deze samen over de generaties heen.
– Creëer verbinding vanuit je persoon, niet vanuit een hiërarchische functie.
– Geef vertrouwen.
– Gebruik humor, ervaringen, spanning, storytelling.
– Communiceer vanuit een gelijkwaardigheid. Zeg niet: “ik weet veel over veranderingsprocessen en ik ga je daar alles over vertellen”, maar zeg “ik weet veel over veranderingsprocessen maar jij hebt een frisse kijk op dingen die ik niet zie, laten we daar eens over samen zitten”.

Zie je na het lezen van dit artikel veel problemen? Ze zullen alleen maar toenemen!
Zie je nu meer mogelijkheden? Ze zullen alleen maar toenemen!

Meer info?

geert.motmans@vanhavermaet.be
tel. +32 11 30 35 00
Frame 21, Herentals
www.motmansvanhavermaet.be