Gewoon met cash betalen mag vaak niet meer

Tot voor kort was het de gewoonste zaak van de wereld. Je betaalt je rekeningen contant, met de biljetten en muntjes uit de portefeuille of de portemonnee. De tegenpartij ziet dit ook graag, want hij is meteen voldaan.

Natuurlijk mag dit nog steeds. Bankbiljetten en muntstukken zijn een wettelijk betaalmiddel.

Antiwitwaswetgeving
Toch is het einde van een tijdperk in zicht. Cash is immers een ‘anoniem’ betaalmiddel. Je naam staat er niet op vermeld. En dus kunnen criminelen cashbetalingen misbruiken voor hun zwart geld.

De wetgeving bevat nu inperkingen voor het gebruik van cash geld, zowel voor betalingen van onroerende goederen als voor roerende goederen. Bedoeling is dat rekeningen meer met de kaart of met overschrijvingen worden voldaan.

    • Onroerende goederen: hier is de regel eenvoudig: er mag niets contant worden betaald. Dit geldt eveneens voor het voorschot.
    • Roerende goederen: voor roerende goederen moet de ondernemer die een goed levert of een dienst presteert erop toezien dat hij niet teveel in contanten ontvangt.

Het maximum bedraagt € 3.000 cash. Een voorschot of deelbetaling in contant geld is wel mogelijk voor zover deze niet meer dan 10% van het totale factuurbedrag bedraagt. De absolute maximumgrens blijft steeds € 3.000.

Voorbeeld:

  • – een bedrag van € 2.500 mag volledig in contanten worden betaald;
  • – een bedrag van € 8.000 mag slechts voor maximum € 800 (10%) in contanten worden betaald;
  • – een bedrag van € 40.000 mag slechts voor maximum € 3.000 (10% met maximum van € 3.000 ) in contanten worden betaald.

Het totale factuurbedrag is van belang voor de grens van € 3.000 en niet de eventueel betaalde voorschotten of deelbetalingen. Het opsplitsen in deelfacturen heeft dus geen zin.

Melding bij de anti-witwascel (CFI)
Indien u als handelaar of dienstverstrekker toch te veel cash ontving, moet u dit bovendien onmiddellijk melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI of anti-witwascel). U moet naam en toenaam opgeven van de persoon die u te veel in contanten betaalde.

Er zal in de toekomst nog een Koninklijk Besluit volgen waarin de betrokken (risico)sectoren aangeduid worden die verplicht zijn om deze melding te doen. Echter, zolang deze verduidelijking uitblijft, is het voor elke handelaar of dienstverstrekker aangewezen om steeds de CFI op de hoogte te brengen.

Sancties bij overtreden van de grenzen en meldingsplicht
Bij niet-naleving van de grenzen of wanneer u nalaat melding te doen van de cashbetaling riskeert u een geldboete van € 1.500 tot € 1.350.000. De geldboete mag echter niet meer bedragen dan 10% van de ten onrechte contant betaalde bedragen. Indien u bijvoorbeeld € 5.000 in contanten ontvangt op een factuur van € 10.000 riskeert u een boete van € 500.

Voor alle duidelijkheid: de eventuele melding aan de CFI pleit u niet vrij. Het is natuurlijk wel vreemd dat u door de melding in feite zichzelf zou beschuldigen. Volgens de literatuur die hierover geschreven is, is dat in strijd met het verbod van zogenaamde ‘zelfincriminatie’. Het laatste woord is hierover nog niet gezegd.

Meer info?

gert.degreeve@vhg.be
tel. +32 11 30 13 50
Frame 21, Herentals
Van Havermaet Groenweghe