De aandeelhoudersovereenkomst – uw vennootschap is het waard!

Enthousiast start u samen met één of meerdere anderen een vennootschap op. U maakt als aandeelhouders ook afspraken over deze samenwerking.

Maar daarnaast zijn er ook nog heel wat andere zaken die best vooraf goed worden besproken en waarvan één en ander best schriftelijk wordt vastgelegd.

Indien één van de aandeelhouders zijn activiteiten niet meer kan of wil voortzetten, is het aangewezen dat de overdracht van de aandelen goed geregeld is. Ook in geval van overlijden van een mede-vennoot is een dergelijke overdrachtsreglementering aangewezen. Het is immers niet vanzelfsprekend dat u met de erfgenamen van uw mede-aandeelhouder de zaken wil runnen. Via een degelijk uitgewerkte voorkoopregeling kan u ervoor zorgen dat de aandelen eerst aan u en eventueel aan de andere aandeelhouders te koop worden aangeboden wanneer een aandeelhouder uittreedt of overlijdt. Er kan ook bedongen worden dat u uw goedkeuring moet verlenen aan de nieuwe aandeelhouder indien u geen gebruik maakt van uw voorkooprecht en de aandelen door een mede-aandeelhouder aan een derde worden verkocht. Een volgrecht biedt de mogelijkheid om uw aandelen samen met de andere aandeelhouder te verkopen aan een derde tegen dezelfde prijs en voorwaarden. Indien u het wenselijk acht dat u uw medevennoot kan dwingen om zijn aandelen ook te verkopen als u een derde-koper vindt die een zeer goede prijs wil betalen voor al de aandelen van uw vennootschap, dan kan er een volgplicht in de aandeelhoudersovereenkomst worden opgenomen. Er zijn dus talrijke regelingen mogelijk betreffende de overdracht van aandelen. Weliswaar moet er rekening worden gehouden met wettelijke bepalingen en kunnen nuances in de formulering een groot verschil maken.

Stemafspraken over de benoeming van bestuurders of over andere aangelegenheden kunnen vooraf in een aandeelhoudersovereenkomst worden vastgelegd. Afspraken in verband met dividenduitkeringen of in verband met de aanleg van een reserve als investeringsbuffer vermijden discussies tijdens de jaarvergadering.

En wat als er onenigheid komt tussen de aandeelhouders… Een aandeelhoudersovereenkomst kan vermijden dat een onderling geschil uw gehele onderneming verlamt. Er kan een geschillenregeling worden uitgewerkt en er kunnen call- en/of putopties worden uitgewerkt, zodat de aandelen gekocht of verkocht kunnen worden indien elke professionele samenwerking verder onmogelijk blijkt.

Goede afspraken maken goede vrienden én goede zakenpartners! Wij kunnen u hierbij adviseren en de besprekingen dienaangaande begeleiden. Wij werken voor u een aandeelhoudersovereenkomst uit op maat van uw onderneming.

Meer info?

carol-ann.vandeput@vhg.be  tel. +32 11 30 13 50
Frame 21, Herentals
Van Havermaet Groenweghe