Fiscotip 6: Geplitste aankoop onroerend goed

gesplitste_aankoopl-300x254Na een periode van rechtsonzekerheid is er weer duidelijkheid inzake de techniek van de gesplitste aankoop van onroerende goederen. De Minister van Financiën heeft medio juli immers een nieuwe beslissing genomen.

In het kader van een successieplanning wordt vaak een gesplitste aankoop van een onroerend goed overwogen, waarbij ouders en kinderen samen een onroerend goed aankopen. Vaak beschikken de kinderen echter niet over genoeg eigen financiële middelen om de aankoop te financieren. De ouders schenken in zo een geval meestal voorafgaand de aankoopgelden aan de kinderen (1°). Dit kan belast tegen 3 %, ofwel onbelast. In het laatste geval moet er wel rekening mee worden gehouden dat successierechten verschuldigd zijn indien (één van) de ouders overlijden binnen een periode van 3 jaar na de schenking.

Vervolgens kopen de ouders het vruchtgebruik van het onroerend goed aan, terwijl de kinderen de blote eigendom verwerven (2°).

Bij overlijden van de ouders wast de blote eigendom van de kinderen aan tot volle eigendom (3°).

Het is dit laatste punt dat onder vuur lag : zijn er bij het overlijden van de ouders al dan niet successierechten verschuldigd over de aanwas van het vruchtgebruik bij de blote eigendom?

    De minister van financiën aanvaardt nu dat geen successierechten verschuldigd zijn indien aan één van de volgende twee voorwaarden is voldaan :

  • Ofwel moet de voorafgaande schenking onderworpen worden aan het toepasselijk registratierecht (3% in rechte lijn)
  • Ofwel moet aangetoond worden dat de kinderen vrij over de geschonken gelden hebben kunnen beschikken

Het bewijs van de eerste voorwaarde zal eenvoudig aangetoond kunnen worden, maar wanneer voor de tweede optie gekozen wordt, zal het bewijs moeilijker te leveren zijn.

Wanneer zal de fiscus van namelijk oordeel zijn dat de kinderen vrij over de gelden kunnen beschikken? En zijn de kinderen bij een overlijden in staat om dergelijk bewijs te leveren? Vanzelfsprekend moet vermeden worden om een expliciete link te leggen tussen de schenking van het geld en de aankoop van het onroerend goed.

Tip :

    Indien u overweegt om een onroerend goed samen met uw kinderen aan te kopen en u later niet voor ongewenste verrassingen wil komen te staan, houd dan rekening met de volgende tip :

  • Indien u 100% zekerheid wenst dat er bij een overlijden geen successierechten betaald moeten worden, laat de schenking aan uw kinderen dan registreren tegen 3% registratierecht;
  • Indien u geen schenkingsrechten wil betalen, zorg er dan voor dat er geen enkele link bestaat tussen de schenking en de aankoop van het onroerend goed. Uw case zal dan geval per geval worden bekeken

 

Hanne Martens
Estate Planner
Van Havermaet Groenweghe
hanne.martens@vhg.be
tel. +32 (0)11 30 13 50
‘Frame 21′
Diamantstraat 10 bus 201
2200 Herentals