Fiscotip 3: Voordeel in natura voor woonhuizen: kan de pijn gemilderd worden?

Wanneer je als werknemer of bedrijfsleider gratis een huis bewoont van de vennootschap, word je privé belast op een ‘voordeel in natura’. Dit voordeel wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen (KI).

Duur voordeel sinds 2012

De formule werd ingevolge de begrotingsmaatregelen met ingang van 1 januari 2012 aangepast.

Het bedrag van het ‘voordeel in natura’ is momenteel op jaarbasis gelijk aan het geïndexeerde KI x 100/60 x 3,8 (deze laatste parameter was vroeger x 2). Indien je ook meubilair ter beschikking krijgt, stijgt het voordeel met 2/3.

Voorbeeld: het geïndexeerde KI van een woning bedraagt € 3.000 (dit stemt overeen met een niet-geïndexeerd KI van iets minder dan € 2.000). Het jaarlijkse voordeel voor ongemeubelde verhuring bedraagt dan 3.000 x 100/60 x 3,8 =
€ 19.000 per jaar, hetzij bijna € 1.600 per maand.

GertDegreeve-300x300

Belasting of huur betalen

Je kan er ook voor opteren om aan de vennootschap een huurbedrag te betalen, gelijk aan het voordeel in natura. Je wordt dan in privé niet langer belast.

Lagere huurwaarde

Ingevolge de nieuwe regeling zal het ‘voordeel in natura’ vaak hoger zijn dan het in werkelijkheid genoten voordeel. Wat gebeurt er indien je een huur betaalt conform aan de echte huurwaarde, doch lager dan het ‘voordeel in natura’?
De fiscus zal dan oordelen dat er over het verschil nog belastingen moeten worden betaald in privé. Oudere rechtspraak denkt er ook zo over. Niettemin zijn er argumenten om dit standpunt te betwisten, maar daar gaan we nu niet verder op in.

Laag KI

Indien het niet-geïndexeerde KI maximaal € 745 bedraagt, is de formule veel gunstiger: dan wordt de 3,8 vervangen door 1,25. Maar het komt niet zo vaak voor dat panden met dergelijk laag KI door een vennootschap ter beschikking worden gesteld.

Voordeel enkel voor privégedeelte

Indien de woning ook voor beroepsdoeleinden van de vennootschap wordt gebruikt, vergeet dan niet dat je hiermee rekening mag houden. Het voordeel geldt immers enkel voor het privé gedeelte.

Voorbeeld: dezelfde woning wordt voor de helft beroepsmatig gebruikt door de vennootschap.
Het jaarlijkse voordeel voor ongemeubelde verhuring bedraagt dan 1.500 x 100/60 x 3,8 = € 9.500 per jaar, hetzij bijna € 800 per maand.

Indien het KI dat correspondeert met het privégedeelte max. € 745 bedraagt, mag bovendien de gunstige formule worden gebruikt!

Voorbeeld: dezelfde woning wordt voor 2/3 beroepsmatig gebruikt door de vennootschap. Het niet-geïndexeerde KI van de woning is voor het privé gedeelte hierdoor lager dan € 745. Het jaarlijkse voordeel voor ongemeubelde verhuring bedraagt dan 1.000 x 100/60 x 1,25 = € 2.083 per jaar, hetzij bijna € 175 per maand.

‘Voordeel in natura’ enkel voor werknemers en bedrijfsleiders

Goed om weten is dat de berekening op basis van de voormelde formules enkel geldt voor werknemers en bedrijfsleiders. Dus niet indien de woning ter beschikking wordt gesteld aan bijvoorbeeld een aandeelhouder zonder functie in de vennootschap. Voor dit laatste geval volstaat het dat deze een marktconforme huur aan de vennootschap vergoedt om geen fiscale problemen te ondergaan.

Gert De Greeve
Van Havermaet Groenweghe

Tel. 014 59 33 63

‘Frame 21′
Diamantstraat 10 bus 201
2200 Herentals