Fiscotip 15: CO2-bijdrage bestelwagens terugvragen

Één of meerder werknemers rijden dagelijks van hun woonplaats naar hun werkplaats met een bestelwagen. Tijdens het weekend en ’s avonds staat deze wagen stil. Recent versoepelde de RSZ gevoelig haar standpunt over de CO2-bijdrage op bestelwagens.

Zo was het
De RSZ hanteerde het volgende prinicpe:
alle verplaatsingen van de woonplaats naar de werkplaats (en omgekeerd) zijn “privéverplaatsingen”.
Dit wilde zeggen dat van zodra een werknemer met een bestelwagen naar huis reed dergelijk CO2-bijdrage verschuldigd was.

Zo is het
Maar onlangs (2e kwartaal 2014) veranderde de RSZ het geweer van schouder. Voortaan worden dergelijke verplaatsingen niet meer als privéverplaatsingen beschouwd wanneer ze gebeuren met “utilitaire” voertuigen. Gevolg hiervan is dat er niet langer een CO2-bijdrage voor deze voertuigen betaald moet worden.
Utilitaire voertuigen zijn de fiscaal als “lichte vracht” beschouwde voertuigen. Kort gezegd komt het erop neer dat het bestelwagens en lichte vrachtwagens zijn die niet toelaten dat er passagiers meerijden, bv. een bestelwagen met laadruimte en zonder ruiten.

Hieronder vindt u de fiscale voorwaarden:
• het voertuig is ontworpen en bestemd voor het vervoer van goederen;
• de toegelaten massa bedraagt niet meer dan 3500 kg;
• de verhouding van de lengte van de laadruimte ten opzichte van de wielbasis (= afstand tussen de twee wielassen) bedraagt minsten 50%;
• de laadoppervlakte bestaat uit een vaste horizontale laadvloer voor de gehele oppervlakte, zonder verankeringpunten voor bijkomende banken, zetels of veiligheidsgordels;
• als het een bestelwagen betreft, gelden er bijkomende voorwaarden m.b.t. de cabine en het tussenschot

Wanneer uw werknemers dergelijke utilitaire voertuigen enkel gebruiken om zich van bij hen thuis naar het werk te verplaatsen, moet u dergelijke CO2-bijdrage niet langer betalen. Dit wil echter niet zeggen dat de RSZ nooit meer kan proberen aan te tonen dat dergelijke voertuigen toch voor privéverplaatsingen gebruikt worden. Denk maar aan de situatie waarbij een werknemer in het weekend toch snel naar de plaatselijke doe-het-zelf rijdt en een RSZ-inspecteur daar de wagen met de bedrijfsnaam ziet staan… voldoende aanleiding om een controle door te voeren. Daarom is het nog steeds aan te raden om m.b.t. het gebruik van uw bestelwagens een reglement voor handen te hebben.

TIP: Goed nieuws voor reeds betaalde CO2-bijdragen
De RSZ versoepelt niet alleen haar standpunt voor de toekomst maar laat ook toe dat reeds betaalde CO2-bijdragen teruggevraagd kunnen worden. Er kan drie jaar teruggegaan worden. U dient daarvoor een aangetekende brief te bezorgen aan de Dienst Inningen van de RSZ met daarin een vermelding van het bedrag aan bijdragen dat u volgens u teveel betaald heeft en waarom. Best voegt u hierbij een foto van het voertuig of voertuigen toe samen met het inschrijvingsbewijs.
De bijdrage per wagen per maand zal zich vaak in de buurt van 50 EUR situeren.

 

SebastienThijsSébastien Thijs

Sebastien.Thijs@vhg.be

Frame 21, Herentals

Van Havermaet Groenweghe