Techtip 1: Is uw elektronisch betalingsverkeer klaar voor SEPA?

Vanaf 1 februari 2014 moeten alle bedrijven voor hun elektronische betalingsverrichtingen binnen Europa verplicht overschakelen op SEPA. De meeste boekhoudpakketten zoals Wings hebben de SEPA functionaliteit reeds voorzien, maar in de praktijk zien we dat elk pakket hier nog niet klaar voor is. FOD Financiën meldt dat 73% van het betalingsverkeer vandaag in orde is met de SEPA standaard. Veel bedrijven hebben dus nog heel wat werk voor de boeg.
Daarom lijkt het ons nuttig om hier even bij stil te staan.

SEPA Credit Transfer
SEPA Credit Transfer wordt ingevoerd ter vervanging van de bankstandaard voor binnenlandse betalingen. Indien Uw boekhoudpakket reeds rekening houdt met IBAN en BIC codes dan hoeft U in principe niets te voorzien voor binnenlandse betalingen.

Tip

      Aangezien de impact van een overschakeling naar SEPA Credit Transfer bij de meeste boekhoudpakketten beperkt blijft tot het aanpassen van enkele parameters en er alleen voordelen aan het gebruik van SEPA Credit Transfer zijn, raden wij aan om zo snel mogelijk over te schakelen.

 
Indien Uw boekhoudpakket niet beschikt over deze functionaliteit, nodigen wij U graag uit voor een demonstratie van het Wings boekhoudpakket.

SEPA Direct Debit
SEPA Direct Debit (vaak afgekort: SEPA DD) vervangt de bankstandaard DOM’80. Spijtig genoeg biedt SEPA DD, in vergelijking met de oude DOM’80, naast enkele voordelen toch ook wat nadelen.
Vooral het mandaatbeheer door de schuldeiser zelf en het feit dat er veel verschillende types bestanden moeten aangemaakt worden (afzonderlijke terugbetalingen, verschillende bestanden voor eerste en terugkerende), zorgen ervoor dat SEPA DD heel wat complexer is dan DOM’80. Daarom is het aangewezen om ruim voor de datum van 1 februari 2014 al voorbereidingen getroffen te hebben.

Welk schema te gebruiken?
Er zijn door Europa twee schema’s ontwikkeld voor SEPA Direct Debit.

Het basisschema “Core” (ook wel ‘B2C’ genoemd) richt zich zowel op particuliere klanten als op bedrijven als schuldenaars, terwijl “B2B” alleen voor bedrijven als klanten mag gebruikt worden.

Alhoewel de banken enkel verplicht zijn het “Core” schema aan te bieden, bieden in de praktijk alle grote banken beide schema’s aan.

Om een keuze te maken uit beide schema’s kan u zich laten leiden door volgende vergelijkingstabel:Screenshot_1

Tip

      Vermits de omschakeling van DOM’80 naar SEPA Direct Debit heel wat voorbereiding en planning vergt, is het raadzaam om tijdig te starten met de voorbereiding ervan.
      Als er wordt gekozen voor het “B2B” schema, kan best toch gestart worden met de migratie naar “Core” als het over veel klanten gaat. Op die manier kan de administratieve last van het uitsturen van nieuwe mandaten gespreid worden in de tijd.

Meer informatie?
EOS 50D_2797-3 (Kopie)Comitor BVBA
Jan Huybrechts
Nijverheidsstraat 8
2390 Malle
Tel 03/321.20.10
Mail: jan.huybrechts@comitor.be
Web: www.comitor.be