Relighting zorgt voor energiereductie van 75%

Bedrijven krijgen vaak het advies hun activiteiten energiezuinig te organiseren en hun gebouwen daarop aan te passen. Onlangs werden onze eigen inspanningen in dat kader beloond door de Europese Commissie met de GreenLight Award 2013. Dankzij een Relighting programma verbruiken we maar liefst 75% minder voor de verlichting van onze twee productieateliers.

Jan TegenbosOnze Kwaliteit – Veiligheid – Milieu manager Jan Tegenbos beschrijft het Relighting project en de inspanningen die we daarvoor geleverd hebben.

Relighting definitie

Een term die gebruikt wordt voor het volledig “herdenken” van een bestaande verlichting in een bestaande ruimte, = “verlichtingsrenovatie”. Bij relighting bestaat het doel erin het lichtcomfort te verbeteren en een duidelijk verlaagd energieverbruik te behalen.

Procedure

Om tot een optimaal resultaat te komen, werkten we samen met het gespecialiseerd bureau Encon uit Genk.
Allereerst meten we in de ruimtes waar we de relighting willen toepassen volgende zaken:

  • het energieverbruik van de bestaande verlichting
  • het lichtniveau op de verschillende werkplekken
  • aanwezigheden van medewerkers in deze ruimte
  • hindernissen die de verlichting belemmeren

Op basis van de meetresultaten gaan we uitzoeken welke de meest rendabele lichtbronnen (lichtbron = armatuur + aansturing + lamp) zijn die voldoen aan het vooropgestelde comfort- objectief. Rendabel betekent hier: zuinig met energie, lange levensduur, hoge “licht”-productie, onderhoudsvriendelijk.

Kortom: welke nieuwe verlichting biedt ons de beste technische resultaten, gekoppeld aan het beste rendement (= de kortste terugverdientijd)?
Met aangepaste computerprogramma’s bepalen we daarna de optimale inplanting van de gekozen nieuwe lichtbronnen in functie van de werkplekken en het “zich veilig” kunnen verplaatsen tussen de werkplekken in de beschouwde ruimte. Na verwijdering van de oude lichtbronnen worden de nieuwe lichtbronnen en de aanwezigheidsdetectoren met tijdsschakeling deskundig geplaatst. Vóór de definitieve ingebruikname gaan we zowel de lichtopbrengsten op de verschillende werkplekken, als het energieverbruik meten. Indien nodig, worden nog kleine aanpassingen doorgevoerd.

Energiereductie van 75 %

“We hebben zowel ons staalatelier in Ellikom, als ons aluminium atelier, de plooihal en de magazijnen volledig uitgerust met een nieuw besturingssysteem waardoor we nu 75% energie besparen. Goed voor een besparing van 228.000 KWuur per jaar”, aldus Jan Tegenbos.
“Concreet installeerden we: speciaal ontworpen lichtarmaturen met hoge reflectiecoëfficiënt met een elektronische sturing, super efficiënte ecolampen, daglichtsturing en aanwezigheidsregistratie. We hebben nu zelfs 250 lux lichtintensiteit waar we voor het project slechts 170 lux per werkplek haalden. De totale investering bedraagt 76.000 euro met een terugverdientijd van 2,8 jaar”.


GreenLight Award & GreenLight-programma

In 2000 werd de GreenLight Award opgericht door de Europese Commissie. Via het GreenLight-programma hoopt de Europese Commissie het energieverbruik en aanwezigheid van schadelijke producten in de verlichting te verminderen. Ondertussen kent het programma 736 partners.
“Er is geen prijs aan verbonden, maar het is wel een bevestiging van de inspanningen en het resultaat dat we behaald hebben met dit traject. Daarmee tonen we aan dat de voorbeeldfunctie op gebied van energie-efficiënt bouwen niet alleen beperkt blijft tot prediken maar dat we dat ook in de praktijk brengen,” aldus Jan Tegenbos.