AC|S

 

acs

Uw raadgevers
Als accountants en belastingconsulenten zijn wij uw raadgevers. Wij staan u bij met advies bij talrijke beslissingen die u neemt. De wetten en regels zijn immers erg complex. In dat oerwoud zijn wij uw ervaren gids die helpt om voor uw zaak het meest gunstige pad te volgen.

Onze dienstverlening
U hebt als bedrijf of individu vaak niet alleen administratieve noden, maar ook behoefte aan deskundige raad. Maatpak of werkkledij: u bent een ondernemer, dát telt. En die wereld, die kénnen wij.
We volgen innovatieve ontwikkelingen in onze sector op en integreren ze snel in ons kantoor. Dat is voor u een serieuze kwaliteitsgarantie.
Wij adviseren vennootschappen tijdens hun volledige levenscyclus. Ook het raakvlak tussen bedrijfs- en personenfiscaliteit is ons goed bekend.
Uw dossier wordt verzorgd door een team dat bestaat uit een accountant-belastingconsulent, een dossierverantwoordelijke en een dossiermedewerker. Zij leren u kennen, u raakt vertrouwd met hen. Zo moet dat volgens ons.
De gecombineerde expertise van onze accountants-belastingconsulenten bestrijkt het complete fiscale en financiële domein. Zij adviseren u en zoeken naar mogelijkheden tot fiscale optimalisatie binnen de wettelijke grenzen.
Bij fiscale controles kunt u uiteraard rekenen op onze professionele bijstand. Verder zorgen wij voor het nodige inzicht bij de financiering van uw onderneming, bij uw investeringen en andere projecten, zodat u met kennis van zaken beslist.
Uiteraard is een correcte boekhouding een must voor een gezond bedrijf. Daarom blijft ook de boekhoudadministratie belangrijk in onze dienstverlening.

Onze partners
Hebt u plannen in het buitenland? Premier International is een wereldwijd netwerk van middelgrote accountants- en adviesbureaus waartoe ook Ac|s behoort. Via dat netwerk kunnen wij onze klanten met internationale ambities bijstaan. In nagenoeg elk land waar u een activiteit zou willen opstarten, hebben wij een betrouwbare partner die volgens dezelfde principes werkt als wij.
Bent u actief in de landbouwsector, dan verlenen wij u onze diensten via DLV. DLV is een belangrijke adviesverlener voor agrarische en aanverwante sectoren. Ac|s heeft voor de domeinen accountancy en bedrijfsstrategie een partnership met DLV.

Work-life balance en maatschappelijk verantwoord ondernemen
Wij werken samen met onze medewerkers aan een aangename werkomgeving. Hiervoor bieden wij ruime vormingsmogelijkheden, opdat zij in hun job kunnen groeien. In ruil voor hun inzet en gedrevenheid werken wij soepel mee aan een evenwicht tussen werk, gezin en vrije tijd.
We spelen onze rol is in een correcte bedrijfsvoering bij onze klanten. Voor ons een vanzelfsprekende verantwoordelijkheid in een goed georganiseerde maatschappij.
Onze verantwoordelijkheid tegenover onze klanten is hen te helpen vrij te ondernemen, de onderneming te laten bloeien, daar een goed inkomen uit te genereren en maximaal van dat inkomen te genieten.

Uw vertrouwenspartner in ondernemen
Ac|s accountants en belastingconsulenten zet zich altijd ernstig in om u van dienst te zijn vanuit een sterke expertise. Of het nu gaat om de organisatie van uw administratie, het verstrekken van kwaliteitsvol fiscaal advies of persoonlijke begeleiding en consulting bij de dagelijkse leiding van uw onderneming.
Samengevat is Ac|s voor u een bereikbare en toegewijde partner. Een ploeg experten in hun vak. U mag van ons deskundige ondersteuning verwachten van uw financiële beslissingen en uw bedrijfsbeleid in het algemeen. Steeds proactief en verantwoord onderbouwd, met kennis van zaken.
Maar we zijn ook een werkgever die zijn mensen respecteert en motiveert. En daar plukt u de vruchten van.

Stevig verankerd in de Kempen
Momenteel heeft Ac|s 5 vestigingen verspreid over de Kempen. Zo zijn we steeds dicht bij u als u ons nodig hebt. Dat schept een band en maakt ons een betrouwbare partner voor veel Kempische ondernemers.

kantoor_ravelsAC|S Ravels
Grote Baan 201
2380 Ravels
T +32 14 418 412
F + 32 14 420 301
ravels@acsac.eu

 

kantoor_herentalsAC|S Herentals
Lierseweg 23
2200 Herentals
T + 32 14 47 02 50
F + 32 14 47 02 59
herentals@acsac.eu

 

kantoor_molAC|S Mol
Sint-Antoniusstraat 16
2400 Mol
T +32 14 32 21 36
F+32 14 32 63 98
mol@acsac.eu

 

foto-2AC|S Hoogstraten
Desmedtstraat 23,
2322 Minderhout
T +32 3 315 88 65
F +32 3 315 08 67
hoogstraten@acsac.eu

 

foto-1AC|S Turnhout
Baron Frans du Fourstraat 2 bus 8
2300 Turnhout
T +32 14 42 00 61
F +32 14 42 03 01
turnhout@acsac.eu