Ondernemingen krijgen te maken met accountant "nieuwe stijl"

  1. Vergrijzing

De vergrijzing is een factor die ons economisch en maatschappelijk bestel steeds meer beïnvloedt. Ook de economische beroepen ontsnappen niet aan dit fenomeen. Al tellen de drie beroepsinstituten vandaag nog circa 13.000 leden, toch dreigt het gevaar dat dit aantal in de komende jaren sterk zal dalen. Heel wat accountants, belastingconsulenten, boekhouders-(fiscalisten) en bedrijfsrevisoren naderen de pensioenleeftijd. Het beroep is bovendien een knelpuntberoep. De instroom van jonge beroepsbeoefenaars is eerder beperkt. Zondanig zelfs dat voor elk nieuw lid er momenteel 2 met pensioen gaan.

  1. Accent

Mede als gevolg hiervan, de nood aan meer efficiëntie en de alsmaar toenemende complexiteit van onze economie, zullen de kantoren in de komende jaren geleidelijk aan anders (moeten) werken.

Het accent zal verschuiven van transactioneel werk naar advies. Efficiëntere werkprocessen, deskundigheid, internationalisering en onafhankelijkheid staan voortaan centraal.

  1. (R)evolutie

Het accountantswerk steunt in grote mate op (boekhoud)-verrichtingen. De boekhouding, en alles wat ermee gepaard gaat, vormt de basis van ons beroep. Tal van kantoren leven van dit werk. Grotere bedrijven doen dit werk meestal zelf maar velen besteden dit nog uit aan hun boekhouder/ accountant. Voor de kleinere entiteiten is de “schoenendoos” nog altijd het middel om maandelijks of per kwartaal hun documenten af te leveren.

Toch is dit niet de toekomst!
Het gaat om werk met relatief weinig toegevoegde waarde. Medewerkers vinden die dit soort werk willen blijven doen, wordt steeds moeilijker. De nieuwe generatie jonge accountants heeft meestal een sterke academische opleiding genoten en wordt hierdoor meer geïnspireerd door het advieswerk. Bovendien staan de prijzen sterk onder druk. Via informatisering en automatisering zal het transactionele werk in de toekomst sneller en door minder mensen uitgevoerd worden. Op die manier komt er tijd vrij voor lucratief advieswerk, iets waar de ondernemers steeds meer behoefte aan hebben. Zij willen de accountant als klankbord voor al hun problemen. Hierdoor zal het advieswerk zelf ook veranderen.

Accountant kan geen specialist zijn in alles.
Het complete advieswerk kan op vandaag al niet meer door 1 persoon alleen worden geleverd.
De idee van specialisatie is ook reeds doorgedrongen in de accountantswereld waar het multidisciplinaire model van kantoren steeds verder uitdijnt. Het aantal specialisten neemt toe ten nadele van de zogenaamde “generalisten”. Deze evolutie zal zich de volgende jaren enkel nog meer en diepgaander doorzetten.

Conclusie
Niet alleen zal de scheiding tussen transactioneel werk en advieswerk steeds scherper worden, ook binnen het advieswerk zelf zal er een metamorfose plaatsvinden.

Van een uitdagend beroep gesproken!

JohanDCJohan De Coster
Partner Van Havermaet Groenweghe
johan.decoster@vhg.be

www.vhg.be
tel. +32 (0)14 59 33 63