Zomerbabbel met Kristof Thijssens, regio-directeur UNIZO Kempen

Met Kristof Thijssens blikken we in deze zomerbabbel terug op de eerste helft van 2013, maar ook vooruit naar wat nog komen gaat. Vele nieuwe gemeentebesturen, dus dat betekende ook werk voor belangenorganisatie UNIZO. Ondertussen moest hij ook nog de economische situatie in de Kempen opvolgen.

SONY DSCOndanks de negatieve economische cijfers houdt Kristof Thijssens een zeer positief gevoel over als ik het Kempens ondernemerschap bekijkt. “Sommige ondernemers voelden geen invloed van de crisis: bepaalde bouwbedrijven, enkele ondernemingen in internationale handel, een aantal sectoren binnen de dienstverlening (bijvoorbeeld binnen de vrije beroepen) bleven gevrijwaard.”

POSITIEF EN NEGATIEF LIGT DICHT BIJ ELKAAR

Hiernaast zijn er de bedrijven die zeker en vast een grote invloed voelen, maar die de crisis op hun manier te lijf gaan: ondernemingen waar bedrijfsvoering bovenaan de agenda staat en die knappe resultaten boeken. “We zien bijvoorbeeld DNCS dat leverancier is bij TommorowLand en –World, Louis Blockx die hoge toppen scheert, Intracto dat al enkele bedrijven overnam… Met UNIZO reikten wij ook enkele HIB-labels uit in de Kempen, waarmee we ambachtelijk ondernemerschap erkennen.”

Toch ziet Thijssens ook negatievere elementen. “De andere kant van de medaille toont ons veel ondernemers die zwoegen onder de crisis of zelfs de boeken moeten sluiten: voornamelijk een dalende vraag is hiervan de oorzaak. Naast het verlies binnen de onderneming zelf valt de maatschappelijke afrekening waarmee men geconfronteerd wordt niet te onderschatten.”

HET HOGERE NIVEAU

De Kempense economie is volgens de regiodirecteur van UNIZO het resultaat van allerlei economische evoluties die op een hoger niveau plaatsgrijpen. De globalisering, de bankencrisis, de mondiale energiestrijd, conflicten en oorlogen… Al deze zaken hebben volgens Kristof Thijssens hun vertaling naar de Kempen.

“Enkele moeilijke momenten spreken voor zich: de afslanking en klappen waarmee grote ondernemingen geconfronteerd werden, zoals Philips, IJsboerke, Verbinnnen Poultry, enzovoort. Hiernaast het debat arbeiders-bedienden, waarbij ook Kempense bedrijven voor een moeilijke keuze staan. Bedrijven die hier proactief op reageerden, ondervonden een stijgende loonkost, met nadelige economische gevolgen als resultaat.”

DE GOEDE WEG

Het SALK was het Limburgs antwoord op de crisis. Toch voelde UNIZO Kempen het plots ook aan als een bedreiging: “Innovatie-investeringen voor VITO, voor nieuwe gevangenissen, enzovoort, werden plots voorbehouden voor Limburg. De Kempen reageerde hier slim op met een eigen strategisch plan dat meer dan 1000 nieuwe banen kan opleveren in de regio. De ontwikkeling van dit plan is cruciaal voor onze toekomst”, aldus Thijssens.

Zowel de KMO-barometer van UNIZO als de cijfers van de nationale bank geven een verhoogd consumenten- en ondernemersvertrouwen aan. “Dit is een positief signaal voor de toekomst. Negatief denken heeft een directe impact op dit vertrouwen, en dat kunnen we missen in deze tijden.”

“UNIZO is zich er echter van bewust dat het einde van de crisis nog niet in zicht is en werkte daarom een programma uit om ondernemingen in moeilijkheden te herkennen en proactief faling te proberen vermijden. Hiernaast willen we ook de negatieve maatschappelijke visie op falen beïnvloeden: falen is een mogelijkheid van iedere vorm van ondernemen. Geen enkele vorm van ondernemen mag maatschappelijk worden afgestraft.”

 

De kracht waarmee ondernemers mekaar voorttrekken en inspireren is onevenaarbaar.

BOEIENDE JOB

“Het is een voorrecht om steeds getuige te mogen zijn van ondernemerschap in de Kempen. Van de eerste rij toekijken met wat ondernemers bezig zijn, wat ze ontwikkelen, hen bijstaan bij moeilijkheden, bij problemen die ze zelf niet opgelost krijgen… Dit werkt voor mij ontzettend inspirerend en motiverend”, vertelt Kristof Thijssens over zijn job als regiodirecteur UNIZO Kempen.

Ook de ervaringsuitwisseling tussen ondernemers is voor Thijssens een bijzonder boeiend moment. “Zeer vaak brengen we ondernemers samen rond verschillende thema’s. De kracht waarmee ondernemers mekaar voorttrekken en inspireren is onevenaarbaar. Op netwerkmomenten en infotainment merk ik vooral grotere bedrijven en KMO’s op; netwerken is echt hun ding.”