Zomerbabbel met Jan Hendrickx, directeur Voka Kempen

Tijdens de zomerbabbels laat Made in Kempen enkele toonaangevende bedrijfsleiders aan het woord. Zij komen ook regelmatig in contact met Voka – Kamer van Koophandel Kempen. Tijd voor Bart De bruyn om directeur Jan Hendrickx aan de tand te voelen.

Jan Hendrickx_zomerbabbelVoor Voka – Kamer van Koophandel Kempen was het een schitterend en druk voorjaar. “We hebben hard gewerkt en heel wat nieuwe initiatieven op touw gezet”, aldus directeur Jan Hendrickx. “Het is bijzonder fijn vast te stellen dat deze dan ook gewaardeerd werden. We kregen opvallend positieve feedback van onze Kempense bedrijven.”

INVESTEREN IN POLITIEKE CONTACTEN BEGIN 2013

Jan Hendrickx kon als directeur van de ondernemersorganisatie in januari meteen volop aan de slag in 2013. Hij bezocht de 27 Kempense burgemeesters en meer dan 100 schepenen die in januari aan hun zesjarige ambtstermijn begonnen. “Zij zijn belangrijk voor de bedrijven op hun grondgebied. De lokale fiscaliteit heeft bijvoorbeeld een grote impact op de beslissing van bedrijven om al dan niet extra te investeren. En extra investeringen betekenen meestal ook extra jobs. We overliepen het verkiezingsmemorandum dat we samen met onze leden opstelden. Hierin reiken we heel wat concrete opportuniteiten aan rond mobiliteit, ruimtelijke ordening, fiscaliteit en communicatie met ondernemers en hun medewerkers. We stelden een bijzonder grote openheid en bereidheid tot dialoog vast. Dat onze bezoeken gewaardeerd werden, konden we vaststellen tijdens ons Jaardiner en de uitreiking van de Prijs Ondernemen. Nog nooit waren er zoveel politici aanwezig op dit evenement.”

Dat netwerken blijft ontzettend belangrijk en van alle tijden, niet enkel met de politiek, maar ook met andere ondernemers. De Kempense ondernemersorganisatie heeft dat ook gemerkt aan de recordopkomst bij al hun events. “Ondernemers beseffen meer en meer dat ze naar buiten moeten komen om gericht de juiste contacten te leggen. Wij bieden hen dat platform. Dat ons Jaardiner een succes was, had zeker te maken met het feit dat onze Voka ambassadeurs hier gehuldigd werden en dat vijf schitterende Kempense KMO’s door onze lokale netwerken gelauwerd werden. We hebben in de Kempen prachtige bedrijven, sterke ondernemers en hardwerkende en loyale medewerkers. Dat mag al eens gevierd worden. Ook het colloquium, waar dan weer het belang van de multinationals in de Kempen centraal stond.”

 

We hebben in de Kempen prachtige bedrijven, sterke ondernemers en hardwerkende en loyale medewerkers.

LIMBURGSE KLAPPEN ZORGEN VOOR ALERTHEID

“Er knipperen hier ook heel wat waarschuwingslampjes, maar als regio staan wij er zeker niet slecht voor”, zegt een zelfzekere Hendrickx. “De Kempen is een gezonde voedingsbodem voor investeringen. Er is heel veel potentieel: onze mensen, onze ligging, de aansluiting bij andere sterke economische regio’s zoals de haven … om er maar enkele te noemen. De maakindustrie is hier nog relatief sterk vertegenwoordigd en dit moeten we zo houden. Als regio kunnen we veel zelf, maar we hebben toch ook de steun nodig van onze overheden. Samen met Resoc, het regionale overlegorgaan tussen werkgevers, werknemers en lokale overheden, werken we dan ook aan de uitvoering van het Streekpact en met Dynak, het Dynamisch Actieplan Kempen, heeft onze regio haar eigen waardevol investeringsproject.”

Dit voorjaar was er een constructief gesprek met Vlaams minister-president Kris Peeters. Daardoor staart er een eerste groot project in de steigers. “Samen met VITO gaat Voka de komende jaren onderzoeken wat de mogelijkheden van diepe geothermie in onze regio zijn. Kunnen we in de Kempen voor een stuk zelf onze eigen energie uit de grond halen?”

DE REDDING VAN IJSBOERKE

Het verhaal van IJsboerke was dit voorjaar een belangrijke opsteker voor het team van Jan Hendrickx. “Wij hebben geholpen daar waar we konden en we zijn heel blij dat IJsboerke gered werd door Glacio. Dit was zo’n moment waarop we met heel de regio aan één zeel moesten trekken om die jobs hier te houden … en op termijn hopelijk zelfs nog meer tewerkstelling te creëren. Dat liep niet van een leien dakje. En dat merken we ook in andere dossiers. Er is moed voor nodig. Ondanks de harde beslissingen van het moment en in de emotionaliteit die daarmee gepaard gaat, je achterban toch op het belang van sommige beslissingen op langere termijn wijzen. Die moed zullen we toch allemaal aan de dag moeten leggen. Ook voor onze kinderen en kleinkinderen moet er hier een toekomst zijn.”

Jan - Kris PeetersNOG EEN DRUK NAJAAR

Er liggen nog wel wat dossiers op tafel voor Voka Kempen. De ondernemersorganisatie is benieuwd wat het eenheidsstatuut in de praktijk zal betekenen voor haar ondernemingen. Voka bereidt ook de verkiezingen van 2014 voor. “Het Voka Congres zoomt daarnaast ook in op de hidden champions. ‘Verborgen parels’ die het in zich hebben om uit te groeien tot bedrijven met een grote impact op tewerkstelling en welvaart in onze regio. En die sterk lokaal verankerd zijn. Als je succes nauw verbonden is met de regio, trek je hier niet snel weg. Met het project Lead Plants en Lead Companies zetten we hier in onze regio trouwens ook op in.”

Wij halen alle middelen uit de kast om onze bedrijven te ondersteunen en begeleiden

Voka Kempen zet verder in op de cruciale samenwerking tussen ondernemingen en Kempense scholen. “We zetten hierop in door iemand extra aan te werven en enkele van onze ondernemers hebben zich geëngageerd om ons hierbij te helpen. Zij zijn onze ‘Promotoren onderwijs ondernemen’. De juiste attitudes, voldoende praktijkervaring, internationale ervaring opdoen, waardering voor technische en wetenschappelijke beroepen … zo kunnen onze kinderen later het verschil maken. Hoe kunnen we ook het werkplekleren aan belang doen winnen? Werkplekleren staat voor opleiding en begeleiding op de werkplek en betekent voor Voka een belangrijk antwoord op de vacatures die niet ingevuld raken.”

Het belooft dus nog een druk jaar te worden voor Hendrickx en zijn team. “Een Kamer leiden is een arbeidsintensieve, maar ook een uitzonderlijk boeiende job”, zegt een tevreden directeur. “En gelukkig kan ik rekenen op een schitterend team dat samen met mij dag in dag uit aan de slag gaat voor onze ondernemingen. Het zijn echt geen evidente tijden. Niet voor ons, maar zeker niet voor onze ondernemingen. Wij halen alle middelen uit de kast om onze bedrijven te ondersteunen en begeleiden: opleidingen, lerende netwerken, Plato, netwerkactiviteiten, informatie … Afgelopen week kregen we weer positieve signalen. Stilaan lijken de economische vooruitzichten te verbeteren. Ik hoop het, samen met mijn ondernemers. Want als het goed gaat met onze bedrijven, wordt de kans ook groter dat het goed gaat met de Kempenaren. En daar doen wij het voor.”