Na 30 jaar neemt SPK afscheid van zijn letterwoord en laat zich voortaan aanspreken als Blenders. Ook de focus ligt niet langer uitsluitend op de Kempen. Eén en ander is vanavond bekendgemaakt tijdens een event op de Campus Blairon in Turnhout.

SPK stond aanvankelijk voor Strategisch Plan Kempen en later voor Strategische Projectenorganisatie Kempen. De organisatie werd boven de doopvont gehouden door het bedrijfsleven, middenveldorganisaties en lokale overheden om de Kempen er maatschappelijk op vooruit te helpen. Later werden met hetzelfde doel in heel Vlaanderen Streekplatformen opgericht, waardoor het SPK evolueerde naar een innovatieorganisatie.

“Onze naam en ons werkingsmodel pasten steeds minder bij de ontwikkelingen waaraan we dagelijks werken”, zegt Bart Wuyts, die sinds 2007 de organisatie leidt. “Bovendien zorgde de naam voor verwarring. Mensen bleven ons associëren met de Kempense regisseursrol die we al lang niet meer vervulden.”

Kracht van verbinding
Het voorbije jaar gebruikte het SPK om zich te herbronnen en om de raad van bestuur te hervormen. “Met de nieuwe naam Blenders drukken we uit dat we sterk geloven in de kracht van verbinding”, zegt Stephane Berghmans, CEO van Technopolis (Mechelen) en sinds kort de nieuwe voorzitter. “We brengen mensen, organisaties, ideeën en inspiratie bijeen om samen nieuwe oplossingen te ontwikkelen met als doel bij te dragen aan een betere leefomgeving voor iedereen.”

Blenders zal zich nadrukkelijker richten tot het creëren van nieuwe ideeën en ze ontwikkelen tot prototypes van nieuwe producten of diensten, ze uittesten in de praktijk en desgevallend opschalen en vermarkten. “We zetten ook graag in op het versterken van bestaande ondernemingen door hen te begeleiden naar bloeiende duurzame organisaties”, aldus nog Bart Wuyts.

Alle 32 medewerkers van het voormalige SPK blijven aan boord in het nieuwe Blenders.