Eerder al meldden we dat er nieuwe werkzaamheden op de E34-snelweg in de buurt van Turnhout zaten aan te komen. Nu is de precieze startdatum bekend: zaterdag 3 maart.

Tussen maart en juli wordt het wegdek vernieuwd tussen het op- en afrittencomplex Turnhout-West en Oud-Turnhout. Er komt asfalt in de plaats van beton. Eerst komt de rijrichting Antwerpen aan de beurt en aansluitend de richting Eindhoven. De op- en afrit Turnhout-centrum wordt telkens afgesloten aan de kant van de werkzaamheden en het verkeer omgeleid via Turnhout-West.

Zaterdag 3 maart beginnen de voorbereidende markeringswerken richting Nederland. Vanaf maandag 5 maart moet het verkeer richting Nederland over 2 versmalde rijstroken en worden ook pechhavens en doorsteken in de midden- en zijberm aangelegd.

Kans op files
De vernieuwing van het wegdek zelf wordt in 2 grote fasen uitgevoerd tot en met juni 2018. In juli wordt dan tijdens een laatste weekend nog een toplaag aangelegd richting Antwerpen. Heel die tijd moet het verkeer in 2 richtingen over 2 versmalde rijstroken. Ter hoogte van de werfzone geldt een snelheidsbeperking van 70 km/uur. Het spreekt voor zich dat dit in de ochtend en ’s avonds aanleiding kan geven tot files.