Z-org genomineerd als Zorgondernemer van het Jaar.

Z-org uit Turnhout is als enige Kempenaar genomineerd voor Zorgondernemer van het jaar, een initiatief van Mederi. In totaal dingen zes initiatieven mee naar de titel Thuiszorgondernemer 2013  die op 13 december wordt uitgereikt. Stuk voor stuk zorgondernemers die een antwoord trachten te formuleren op “Harde cijfers, warme zorg” en alternatieven zoeken voor de klassieke financiering van projecten zodat zorgbehoevenden toch kansen krijgen, de kwaliteit van de zorg verbeteren, de kost van de vergrijzing helpen beperken.

Het Turnhoutse Z-org is dienstverlener en servicemanager aan huis. Het bedrijfje wil mensen een comfortabele thuis gunnen door zorg- en dienstverleningen op een professionele, eenvoudige en betaalbare manier aan huis te brengen. Z-org coördineert, centraliseert en organiseert allerlei hulp aan huis (apotheek aan huis, maaltijden en boodschappen aan huis, huishoudelijke hulp), administratieve bijstand voor o.a. het aanvragen van premies, oppasdienst, dag- en nachtopvang tot en met zorgomkadering na hospitalisatie. Zorg waardoor de zorgvrager, de mantelzorger én de hulpverlener zich gesteund voelen, maar ook instellingen kunnen beroep doen op Z-org. De organisatie adviseert (woon)projecten met het accent op ‘zorg’ inzake de organisatie van betaalbare geïntegreerde zorg. Door partnerships uit te werken laat Z-Org initiatiefnemers van (woon)projecten toe zich te focussen op het woonaspect terwijl ze via Z-Org kwaliteit en ervaring inzake zorg kunnen bieden

“Ik ben verpleegkundige van beroep en werk al vele jaren als thuisverpleegkundige. Zes jaar geleden ben ik gestart met een concept om zorgvragers langer thuis te laten wonen. Dit ” thuiszorgkantoor-concept “heb ik 3 jaar geleden toegepast op een serviceflat-project te Turnhout. Momenteel passen we dit concept toe in meer dan 10 andere projecten in opbouw te Vlaanderen waarin ik operationeel verantwoordelijke ben van de exploitatie”, zegt zaakvoerder Marc Driesen.

Bepaal samen met een jury bestaande uit Belgacom/Proximus, Voka Health Community en Mederi wie op 13 december 2013 tijdens het Mederi-Wintersymposium de Thuiszorgondernemer 2013 wordt en stem via http://fd7.formdesk.com/thinkandtouch/Thuiszorgondernemer2013