Workshops voor jonge werkzoekenden met ondernemersambities

Jonge werkzoekenden krijgen de mogelijkheid om via workshops en individuele gesprekken met experten de nodige voorbereidingen te treffen voor de opstart van een eigen zaak. Dit nieuwe project kadert in het actieplan van VDAB om de jeugdwerkloosheid in de provincie Antwerpen aan te pakken.

In de zomer van 2013 lanceerde VDAB in de provincie Antwerpen een wervenplan als aanpak voor de jeugdwerkloosheid. Voorbeelden van lopende werven zijn de Jobbar voor hoger en middengeschoolde jongeren, de sensibilisering van werkgevers en de lancering van een jongerenmagazine.

Het project Jongeren en Ondernemerschap is een volgende werf, waarbij een vernieuwende aanpak wordt gelanceerd voor jonge werkzoekende ondernemers-in-spé. Naast werken in loondienst in een bedrijf moet zelfstandig ondernemerschap een volwaardige piste worden in de loopbaan van een jongere. Jongeren zijn de winnende generatie ondernemers van de toekomst. Als motor van onze economie heeft deze generatie er alle belang bij een doeltreffende en maatgerichte begeleiding te krijgen bij de opstart van een eigen zaak.

De jonge werkzoekenden krijgen de kans om hun ondernemersidee te onderzoeken op haalbaarheid en indien nodig een diploma Bedrijfsbeheer te halen. Vervolgens zullen de startersadviseurs en experten van UNIZO een interactieve coaching aanbieden aan de hand van workshops en individuele gesprekken rond ondernemende thema’s. Daarnaast krijgt elke jonge kandidaat-ondernemer een praktische coaching tot 3 maanden na de opstart van de zaak. Gedurende dit intensief begeleidingstraject krijgt de jonge starter ook de mogelijkheid om deel te nemen aan enkele netwerkmomenten.

Het project Jongeren en Ondernemerschap is voor alle werkzoekende jongeren tussen 18 en 30 jaar uit de provincie Antwerpen die een concreet ondernemersidee hebben en bereid zijn om een zelfstandige zaak op te starten in hoofdberoep.

Geïnteresseerde jongeren kunnen contact opnemen met VDAB op het gratis nummer 0800/30700, elke werkdag van 8 tot 19 uur. Of via e-mail zelfstandigondernemen@vdab.be.
Tijdens de Vlaamse startersweek volgende week, www.vlaamsestartersweek.be kunnen geïnteresseerden, alle informatie op 1 dag meepikken. Zowel VDAB (werkzoekenden), Syntra (bedrijfsbeheer) als Unizo (trajact nadien)  en tientallen andere partners (interessant bij de opstart van een zaak), zijn aanwezig om je informatie te geven. In onze provincie kan je op vrijdag 16 mei en zaterdag 17 mei terecht in Hotel Ter Elst in Edegem.