Vandaag hebben 7 OCMW’s, woonzorgcentrum Ter Kempen vzw en Welzijnszorg Kempen in Geel een intentieverklaring ondertekend waarmee ze willen komen tot de oprichting van Zorgvereniging Kempen. Met bijna 700 bedden wordt dat het grootste samenwerkingsverband van Kempense woonzorgcentra. Met de samenwerking mikken de initiatiefnemers op schaalvoordelen.

Concreet gaat het om de OCMW’s van Grobbendonk, Balen, Meerhout, Hulshout, Hoogstraten, Herentals en Geel, samen met Ter Kempen vzw (Balen). Ook Welzijnszorg Kempen, het samenwerkingsverband van de 27 Kempense OCMW’s, schaart zich achter de oprichting van de nieuwe entiteit.

Grotere schaal
“Efficiëntiewinsten door samenwerking kunnen gehaald worden door samenaankopen, het bundelen van ondersteunende diensten, gedeeld inzetten van gespecialiseerd personeel”, somt Eric Nysmans van Welzijnszorg Kempen op. “Schaalvergroting biedt ook kansen op het gebied van zorginnovatie, zorgafstemming en zorgspecialisatie. Alleen met een grotere schaal kunnen we inzetten op nieuwe vormen van zorg en opvang en op nieuwe investeringen.”

Zorgvereniging Kempen wil zich inspannen voor een betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg voor iedereen. “Voor een sterke en betaalbare residentiële ouderenzorg is voldoende openbaar initiatief nodig. In het bijzonder voor de meest kwetsbare en de minst vermogende ouderen is een lokaal ingebed, door de OCMW-visie gedragen, ouderenzorg noodzakelijk”, aldus nog Eric Nysmans.