Wie gaat politiezone Neteland schoonmaken?

De Lokale Politie Neteland in Herentals is op zoek naar een partner voor de schoonmaakwerkzaamheden van het hoofdcommissariaat, het verkeerseducatief centrum en de politieposten. Geïnteresseerden moeten beschikken over een geldig ISO 9001 (versie 2008) certificaat, of gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking hanteren. Ook een VCA-certificaat  dat aantoont dat u voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu is noodzakelijk. Alle info bij mevrouw Sylvia Van Hoof, dienst Logistiek & Infrastructuur (tel. 014 24 42 32).