Werknemers IJsboerke ertoe bereid om in te leveren

Een grote groep werknemers van IJsboerke is naar Charleroi gereden. Een lang konvooi rode bestelwagens van het ijsroombedrijf parkeerde voor de hoofdzetel van de Nationale Portefeuillemaatschappij (NPM), de eigenaar van het bedrijf. Er werd een algemene vergadering georganiseerd.

De werknemers van IJsboerke wilden “de baron” ontmoeten. De baron: dat is Albert Frère, de voorzitter van NPM en tevens de man die de ijsroomproducent enkele jaren geleden overnam van de familie Janssen. De werknemers zijn van oordeel dat de managers van de NPM IJsboerke kapot gemaakt hebben door onvoldoende aandacht te hebben voor de eigenheid van het bedrijf. NPM heeft de problemen op de markt proberen op te lossen door de kleinere concurrenten Mio en Artic over te nemen. Die strategie heeft evenwel voor bijkomende moeilijkheden gezorgd aangezien IJsboerke bij de sluiting van Mio en Artic opgezadeld werd met een zwaar sociaal passief.

De werknemers van het bedrijf uit Tielen kregen Frère dinsdag niet te zien. Ze hielden een algemene vergadering waarop de vakbonden gemandateerd werden op te praten met kandidaat-overnemers. De werknemers zouden er in dit opzicht toe bereid zijn om in te leveren op hun loon op voorwaarde dat de algemene tewerkstelling gegarandeerd bleef. Manager Jan L’Hoëst heeft al verscheidene keren gesteld dat hij gelooft in de toekomst van het bedrijf indien een deel van de loonmassa zou kunnen worden weggesneden.

De rechterhand van Albert Frère, Gilles Samyn kwam de werknemers van IJsboerke toch even toespreken. Hij verzekerde hen dat het management van de NPM wel degelijk bezig is met het dossier van het ijsroombedrijf. Hij kon echter voorlopig nog helemaal niets zeggen. Hij sprak er wél de vrees bij uit dat het misschien nog enkele weken zou kunnen duren vooraleer er duidelijkheid zou zijn.

IJsboerke sleurt een zware schuldenlast mee. Omdat de banken de vijs toedraaiden heeft het bedrijf bij de rechtbank van koophandel een bescherming aangevraagd tegen zijn schuldeisers. IJsboerke stelt 365 mensen tewerk.