Werknemers van Baltimore Aircoil International uit Heist-op-den-Berg zijn de voorbije weken aan de slag geweest met het aanplanten van hoogstamlindes, een inheemse haag, fruitbomen en een houtkant. “Met de inrichting van een groenzone willen we de biodiversiteitswaarde van het lokale landschap verhogen”, zegt Marianne Fernagut, sustainability manager Baltimore Aircoil International. “Door onze medewerkers zelf de plantwerken te laten uitvoeren, voelen ze zich betrokken bij de vergroening van onze bedrijventerreinen en ondervinden ze aan den lijve het belang van milieuvriendelijk ondernemen.”

Er werd bewust gekozen om de groenzone in te richten met inheems plantgoed en lokale fruitvariëteiten. Die hebben meer overlevingskansen, bevorderen de lokale soortenrijkdom en behoren tot ons natuurlijk erfgoed. Charlotte De Wit, medewerker landschapszorg bij Regionaal Landschap Rivierenland, tekende het plan uit en adviseerde het bedrijf de frequentie van het maaibeheer te verlagen. “Een eenvoudige maatregel die een wereld van verschil betekent voor heel wat insecten, wilde bijen en vlinders”, vertelt ze.

Scan
De provincie Antwerpen ontwierp een tool, de Biodiva-scan, waarmee de biodiversiteit van een bedrijventerrein in kaart wordt gebracht en die adviseert welke maatregelen nodig zijn om de score te verhogen. Steeds meer bedrijven spelen hierop in, laat gedeputeerde van Leefmilieu Rik Röttger weten.

Bamtimore Airoil International specialiseert zich in koeltorens, verdampingscondensors en ijsaccumulatietoestellen.