Eind december 2017 waren er in de provincie Antwerpen 71.771 werklozen. Exact een jaar eerder waren er dat 75.285, of een daling van 4,7%. De VDAB maakte de cijfers vandaag bekend.

De daling doet zich voor in elke Vlaamse provincie, met Limburg als uitschieter. Daar daalde de werkloosheid met -11,6% het snelst. Globaal over heel Vlaanderen was er tussen december 2016 en dezelfde maande 2017 een daling van 5,9%.

Alle leeftijdcategorieën noteren lager, maar de sterkste daling is er bij de jongeren. De afname bij de 50-plussers verloopt trager doordat oudere werkzoekenden langer beschikbaar moeten blijven. Het aantal werkzoekende 60-plussers stijgt daardoor op jaarbasis met bijna 40%.

Meer mannen dan vrouwen
Ruim de helft van de werkzoekenden is minder dan een jaar werkzoekend. Voor 31% is dat al langer dan 2 jaar. Vlaanderen telt meer mannelijke dan vrouwelijke werkzoekenden. Een decennium geleden was dat nog andersom.

“De positie van mannen verslechterde door het banenverlies in de industrie terwijl de arbeidsmarktkansen van vrouwen stegen door de jobtoename in de dienstensector”, verduidelijkt VDAB-woordvoerster Shaireen Aftab.