De Werkgroep Geothermie van de Vlaamse Confederatie Bouw heeft grote vragen bij het warmtenet voor Dessel en Mol zoals het nu wordt gepresenteerd. “Dit is een verouderd warmtenet”, duidt hun voorzitter Yves Geboers, zelf uit Dessel en zaakvoerder van GEBO.

“Vanwege de hoge temperaturen van 90°C spreken we hier over een oud type warmtenet”, zegt Yves Geboers. “In de omliggende landen plaatst men warmtenetten van de 4de generatie met lage temperaturen of streeft men naar het downsizen van hoge naar lage temperaturen. Normeringen leggen energie-efficiënt bouwen op waardoor hoge temperaturen totaal overbodig zijn voor verwarming. Het geprojecteerde warmtenet is afgestemd op de diepe geothermie, terwijl andersom moet worden gewerkt vanuit de vraag van de woningbouw. Gebouwen die worden aangesloten, behoeven veelal slechts 40°C om te verwarmen.”

Verder benadrukt de voorzitter dat koeling niet wordt meegenomen in het concept en betreurt hij dat behalve diepe geothermie niemand anders warmte kan leveren aan het net, bijvoorbeeld restwarmte vanuit de industrie.

Zwaar gesubsidieerd
“Bovendien is de aanleg van een hoge temperatuur warmtenet veel duurder dan een warmtenet van de 4de generatie of een bron-net. Wordt met de aanleg van een nu al achterhaald warmtenet diepe geothermie opgedrongen en met zwaar subsidiegeld gefinancierd om bepaalde instanties te voeden?”, vraagt de voorzitter zich af.

Die voegt er nog aan toe dat het niet de bedoeling is om mensen en instanties tegen de schenen te schoppen, maar om een dialoog op gang te brengen.