De werkzaamheden aan de Turnhoutse Ring tussen de Antwerpsesteenweg en de Steenweg op Merksplas duren een maand langer. Normaal was het einde gepland voor eind september, maar dat wordt eind oktober. Redenen zijn het slecht weer en problemen bij het plaatsen van nieuwe brugvoegen.

De werkzaamheden gingen begin augustus van start en zouden aanvankelijk 2 maanden duren. In die periode moesten het wegdek en de brug over het kanaal worden vernieuwd en de fietspaden opgelapt.

“De werken aan het wegdek kennen een lichte vertraging door het weer en hierdoor is de voorziene einddatum verschoven naar 5 oktober”, meldt het Agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen. “Daarnaast heeft de levering van de brugvoegen vertraging opgelopen. De voegen kunnen pas midden oktober worden geleverd en moeten dan nog worden geplaatst. Daardoor zullen de laatste werken pas eind oktober volledig rond zijn.”

Tijdelijke openstelling
Om de hinder zoveel mogelijk te beperken wordt de werf zoveel mogelijk opengesteld als er niet wordt gewerkt. De huidige verkeerssituatie blijft behouden tot 5 oktober en niet tot eind september. Tenminste als er door het weer niet meer vertraging optreedt. Wanneer de werkzaamheden aan het wegdek klaar zijn, zal AWV de weg voorlopig openstellen voor het doorgaand verkeer totdat de brugvoegen kunnen worden geplaatst, wellicht midden oktober. Die werken duren ongeveer een week. Tijdens die week wordt de weg opnieuw afgesloten en moet het verkeer weer omrijden.