Vanuit de Kempen ben je sneller in Eindhoven en Tilburg dan in Antwerpen. Toch zijn velen huiverachtig om in Nederland te gaan werken omdat ze denken dat het ingewikkeld is. Om klaarheid te brengen publiceert de interregionale vakbondsraad Schelde-Kempen de gids ABC van de Grensarbeid.

Die IVR Schelde Kempen bestaat dit jaar 25 jaar en hield ter gelegenheid daarvan een plechtige bijeenkomst op het stadhuis in Turnhout. Het samenwerkingsverband wordt gevormd door de Belgische vakbonden ACV, ABVV, ACLVB en de Nederlandse vakbonden FNV, CNV en de Unie.

“Voor grensbewoners ligt leuk werk vaak net over de grens maar toch is het niet vanzelfsprekend dat mens en baan mekaar vinden”, zegt Geert Van Autenboer van IVR Schelde-Kempen. “Daardoor missen grensbewoners mogelijk de kans op een baan, zijn ze langer dan wenselijk aangewezen op een uitkering of aanvaarden ze in eigen land minder aantrekkelijk werk.”

2 delen
Het ABC van de Grensarbeid biedt startende of nog oriënterende grensarbeiders in België en Nederland een basisinzicht. 5 studenten van Thomas More in Geel brachten het werkstuk mee tot stand en actualiseerden de wetgeving tot mei 2017.

De gids valt uiteen in 2 delen: 1 voor de Belgische grensarbeider in Nederland en 1 voor de Nederlandse grensarbeid in België. Beide delen zijn opgebouwd rond thema’s als belasting, gezondheidszorg, loon en arbeidsvoorwaarden, pensioen, enz.

Hier vind je een digitale versie van het boekje.