Werken op E34 tussen Zoersel en Lille nu echt van start

werken E34Zoals al eerder gemeld wordt dit voorjaar vier maanden lang gewerkt op de E34 tussen Zoersel en Lille. Begin maart zijn hiervoor de voorbereidende werken gestart. Dinsdag 7 april start de eerste fase van de eigenlijke werken.

Die eerste fase duurt ongeveer anderhalve maand, tot einde mei. De wegenwerkers zijn actief in de richting van Antwerpen. In de volgende fase wisselen de werken van kant en wordt de rijrichting Naar Nederland aangepakt.

Van 7 april tot eind mei rijdt het verkeer in beide richtingen over twee versmalde rijstroken op één zijde van de snelweg (richting Nederland). Het verkeer richting Antwerpen wordt via een doorsteek over de middenberm naar de andere kant van de snelweg geleid.

In de richting van Antwerpen zijn de op- en afrit van Lille (complex 21) afgesloten. Verkeer komende van Nederland dat in complex Lille de snelweg wil verlaten moet nu de snelweg verlaten in Beerse (complex 22) en rijdt om via de Beersebaan (N132), de Gierlebaan (N140) en de Wechelsebaan  (N153). Verkeer dat normaal in Lille de snelweg oprijdt, wordt via de N153, N140 en N132 omgeleid naar complex Beerse, om daar de snelweg op te rijden.

In de richting van Nederland blijven de op- en afrit van Lille open.

Om de veiligheid van de weggebruikers en van de wegarbeiders te garanderen geldt langs de hele werfzone een snelheidsbeperking van 70 km/uur.