Hoewel de plannen voor pretpark Captain Jack op de parking van Sunparks in Mol van de baan lijken, gaat de overheid verder met planologische ingrepen om op de site indoorrecreatie mogelijk te maken. De mogelijkheid om een waterski-kabelbaan te installeren, zijn uit de plannen geschrapt.

“De provincie Antwerpen nam kennis van de onenigheid tussen Captain Jack en Sunparks in Mol. Het ziet er naar uit dat de plannen voor Captain Jack niet gerealiseerd worden. Gevolgen voor het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Sunparks zijn er niet”, laten de gedeputeerden Luk Lemmens en Bruno Peeters in een mededeling weten.

De provincie, samen met de gemeente Mol, stelde het PRUP Sunparks op om indoorrecreatie mogelijk te maken om de toeristische aantrekkingskracht van de regio minder weersafhankelijk te maken, uitbreidingsmogelijkheden te voorzien voor Sunparks en het onderzoeken van mogelijkheden voor een waterski-kabelbaan. Na bezwaren van buurtbewoners en andere betrokkenen wordt dat laatste uit het PRUP geschrapt.

“De beleidsvisie van de provincie Antwerpen blijft ongewijzigd. Ook na het afhaken van Captain Jack wil de provincie de mogelijkheid voorzien voor indoorrecreatie in Mol. Ook de uitbreiding van Sunparks blijft actueel om de toekomst van het vakantiepark te bestendigen”, aldus nog Lemmens en Peeters. Die uitbreiding van Sunparks heeft betrekking op de bouw van maximum 25 nieuwe, watergebonden vakantiewoningen aansluitend bij het huidige park. Het PRUP Sunparks wordt ter stemming voorgelegd aan de provincieraad van 22 juni.

Luisteren naar andere plannen
Het gemeentebestuur van Mol van zijn kant benadrukt dat het hier gaat om privéonderhandelingen tussen 2 commerciële partners en dat in deze de procedure werd gevolgd met het grootste respect voor de complexe wettelijke procedures. “In het gemeentelijk beleidsplan beschouwt het gemeentebestuur een indoor recreatiepark als een belangrijke aanvulling op onze bestaande outdoor recreatietroeven. Deze visie blijft behouden. We zijn dan ook graag bereid om te luisteren naar de ideeën en plannen van elke potentiële investeerder”, laat burgemeester Paul Rotthier weten.