Unizo Provincie Antwerpen opent een ‘hinderloket’ waar ondernemers terechtkunnen wanneer er wegwerkzaamheden in hun buurt zijn. Daar krijgen ze te horen op welke maatregelen ze een beroep kunnen doen. “Soms zal het gaan om financiële hulp, in andere gevallen om andere ondersteunende maatregelen”, zegt Sofi Van Ussel, directeur Unizo Provincie Antwerpen.

Voorbeelden van tegemoetkomingen zijn uitstel van BTW, technische werkloosheid, inkomenscompensatie, een rentetoelage. De adviseur bekijkt samen met de ondernemer of hij/zij aan de voorwaarden voldoet om ervan te kunnen genieten. De nieuwe dienst staat hem/haar ook bij in het correct invullen en indienen van de juiste formulieren.

Heel de provincie
Van Ussel benadrukt dat het loket openstaat voor ondernemers uit de hele provincie Antwerpen. “Wellicht springen de huidige werken in de stad Antwerpen en omgeving momenteel het meest in het oog, maar ook elders in de provincie wordt gewerkt. Later op het jaar staan overal nog infrastructuurwerken gepland en kan ik me voorstellen dat ook de ondernemers daar met gelijkaardige vragen zullen zitten.” Om een beroep te doen op het loket hoeven ondernemers geen lid te zijn van Unizo.

Geen klachtenloket
De directeur voegt er nog aan toe dat het niet om een klachten- of meldingsloket gaat, maar enkel om hulp bij tegemoetkomingen en ondersteuningen. Het hinderloket is bereikbaar via 0470 472 472.