Waterzuiveringsstation Mol zuivert afvalwater van 21 000 extra inwoners

De waterzuiveringsinstallatie in Mol, die in 1964 gebouwd werd, kreeg een eerste uitbreiding in 1994. Toen kon deze het afvalwater van 40 000 inwoners verwerken. Door de verdere groei van het zuiveringsgebied, de evoluties in de sector van de waterzuivering en het verstrengen van de lozingsnormen, moest de installatie opnieuw vernieuwd en uitgebreid worden. Het zuivere water wordt nog steeds geloosd in de Molse Nete.

Het vernieuwde en uitgebreide waterzuiveringsstation kan het afvalwater van 61 000 inwoners volledig biologisch zuiveren. De installatie ontvangt en verwerkt 3 920 m³ afvalwater per uur, het equivalent van anderhalve keer de inhoud van een Olympisch zwembad.

Aquafin startte de werken in juni 2009. “Een deel van de installatie werd afgebroken en vervangen door een grotere infrastructuur. Het dienstgebouw werd ook gerenoveerd en uitgebreid. De groenbuffers rond de installatie bleven bestaan, maar de primaire zuivering, de slibindikker en de slibbuffer werden overkapt. Dat betekent dat de lucht wordt afgezogen en over geurverwijderingsinstallaties wordt geleid, waardoor het zuiveringsproces geen geurhinder meer veroorzaakt.” De werken hebben zo’n 8,7 miljoen euro gekost.

Om de waterkwaliteit van de Molse Nete te verbeteren en te behouden, voerde Aquafin de afgelopen jaren een aantal aanpassingswerken uit aan het rioolstelsel in de Kempense gemeente. Zo wordt het overtollige regenwater niet meer naar het rioolstelsel geleid, maar filtert het in de ondergrond in en wordt het vertraagd afgevoerd naar de waterlopen.

Aquafin biedt alle inwoners de unieke kans om op 25 september de vernieuwde rioolwaterzuiveringsinstallatie op de Borgerhoutsendijk te bezoeken. Je kan tussen 17 en 20 uur elk halfuur deelnemen aan een gegidste rondleiding. Aquafin biedt de bezoekers achteraf een drankje aan.