Water uit de fabriek om akkers te bevloeien: 3 miljoen subsidie

ardoMet de recent overstroomde akkers nog vers in het geheugen is de timing misschien wat ongelukkig. Maar Interreg Vlaanderen-Nederland heeft zopas zijn goedkeuring gegeven aan bijna 3 miljoen euro subsidie voor een project van onderzoeksinstelling VITO in Mol. Die gaat onderzoeken hoe proceswater uit de industrie kan worden aangewend op landbouwakkers.

Water is een cruciale grondstof voor de landbouw. Verschillende landbouwgebieden kampen door de toenemende klimaatsverandering met algemene verdrogingsproblemen. Daarnaast werd grondwater jarenlang overmatig opgepompt waardoor zowel kwantiteit als kwaliteit bedreigd zijn. De schaarste aan gezond grondwater zorgt ervoor dat de land- en tuinbouwsector voor de nodige uitdagingen komt te staan. Zowel in Nederland als in Vlaanderen zijn landbouwers daarom op zoek naar alternatieve waterbronnen. Ook voor de industrie is water onmisbaar: bedrijven hebben water nodig voor hun procesvoering waarna het wordt gezuiverd en geloosd op oppervlaktewater.

Ardo en Bavaria
Het project F2AGRI (lees: effluent to agriculture) van projectverantwoordelijke VITO zet zich in om industrieel gezuiverd afvalwater ter beschikking te stellen op de akkers van land- en tuinbouwers. Het is een duurzame benadering in termen van tijdsinvestering, energie, transport en waterhergebruik. Bierbrouwerij Bavaria (Lieshout, Nederland) en groenteverwerkend bedrijf Ardo (Ardooie, Vlaanderen) nemen deel aan dit traject. Hoewel beide familiebedrijven geen verplichtingen hebben omtrent het ter beschikking stellen van effluent en ook geen onmiddellijke return zullen krijgen, streven ze naar duurzaam watergebruik zowel binnen als buiten de fabriek. Bij Bavaria zal een waterverdeelsysteem geïnstalleerd worden, bij Ardo een irrigatienetwerk. Een 120-tal landbouwers zal uiteindelijk gebruik kunnen maken van het gezuiverde water.

Van het totale budget van 5,35 miljoen levert Interreg een bijdrage van 2,96 miljoen euro. Het geld is afkomstig van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.