Vorsselmans Solar, dat deel uitmaakt van Groep Vorsselmans uit Loenhout, heeft ermee voor gezorgd dat de plaatselijke Chiro voortaan zelf zijn nodige energie produceert. Het voorbije weekend werden 32 zonnepanelen op het dak van de Chirogebouwen aan de Vonderweg gelegd.

“We hebben een deel van de installatie gesponsord en de leden drukten verder de kosten door een handje toe te steken bij de plaatsing”, vertelt bestuurder van Vorsselmans Solar Gert Boden. “Volgens eenzelfde formule plaatsten we ook al zonnepanelen op het dak van de plaatselijke voetbalkantine.”

De jeugdbeweging telt bijna 400 leden en de 32 panelen op de lokalen zijn voldoende om het jaarlijkse verbruik van 8.000 kWh te dekken.

Lokaal steunen
“80% van onze medewerkers is uit de onmiddellijke omgeving en een aantal kinderen van medewerkers zijn bij de Chiro. Dat is de reden waarom we lokale initiatieven zoals dit steunen”, aldus nog Gert Boden.

De Groep Vorsselmans stelt in totaal een 150-tal mensen te werk en is actief in ramen, gevels en solar. Deze laatste activiteit werd 10 jaar geleden opgestart.