Hans Diels, tot voor kort regiodirecteur bij Etion Kempen, heeft het adviesbureau GeoTrends opgericht. Daarmee begeleidt hij bedrijven in het weerbaar maken tegen wat hij noemt ‘geopolitieke shocks’.

4 jaar lang was Hans Diels het gezicht van Etion – en voordien VKW – in de Kempen. Hij blijft deeltijds actief bij Etion, waar hij zich onder meer focust op de oprichting van groepen waar ondernemers hun ervaringen delen rond internationaal ondernemen, grote technologische trends, enz.

Hans Diels: “Het internationale systeem is momenteel in een overgangsfase beland. De stabiliteit van de jaren ’90 is voorbij en komt voorlopig niet meer terug. De Arabische Lente toonde aan hoe snel sociale onrust zich kan verspreiden en een zware impact hebben op de politiek-economische situatie in verschillende landen.”

Focus op KMO’s
In zijn dagelijkse contacten met ondernemers merkte Diels op dat er een groeiende ongerustheid ontstaat en dat het voor KMO’s niet altijd duidelijk is hoe ze zich hierop kunnen voorbereiden. “Multinationals zijn alle dagen bezig met het incorporeren van deze globale evoluties, maar voor kleinere ondernemingen is dit moeilijker. Nochtans zijn zij gevoeliger voor de impact van nieuwe sancties, handelsbelemmeringen of een plots grondstoffentekort.”

Als voorbeeld noemt hij het conflict tussen Rusland en Oekraïne dat uiteindelijk uitmondde in een sanctie-oorlog tussen Rusland en de Europese Unie met zware gevolgen voor Vlaamse fruitboeren en slachthuizen.

Met GeoTrends wil hij KMO’s begeleiden in het weerbaar maken van hun strategie tegen geopolitieke shocks. “Door een analyse van de internationale exposure van bedrijven en de geopolitieke connecties tussen hun markten, grondstoffenleveranciers en transportroutes, kunnen bedrijven zich strategisch beter laten voorbereiden op internationale evoluties en kunnen ze ook nieuwe kansen ontdekken”, aldus nog Hans Diels.