Unizo provincie Antwerpen heeft zijn eerste Zomerfeest achter de rug. Met succes, want bijna 800 ondernemers schreven zich. Die bliezen gisteravond verzamelen op Antwerp Airport in Deurne. Een bijzondere Kempense inbreng kwam van Gelenaar en pianovirtuoos Jef Neve. “Hier maken we een traditie van”, zegt provinciaal directeur Sofi Van Ussel.

Provinciaal voorzitter Eric De Belder en directeur Van Ussel kondigden bij deze gelegenheid aan dat de organisatie wil wegen op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. “We willen geen onmogelijke dingen, maar we willen overleggen over realistische, haalbare en constructieve oplossingen. Ook voor de lokale besturen is bijvoorbeeld een rol weggelegd om mee het fiscale kluwen voor ondernemers te ontwarren.”

Actieplan mobiliteit
Mobiliteit in en rond Antwerpen is ook een problematiek die over de tongen ging. “We willen een forum zijn waar ondernemers terechtkunnen met hun vragen en verzuchtingen hieromtrent. Bij Unizo begrijpen we ook wel dat werken nodig zijn. Een goed uitgebouwde infrastructuur is van levensbelang voor ondernemerschap en ieders welvaart. Toch willen we voor de huidige en toekomstige werken meedenken over een duurzaam actieplan om dit met zo min mogelijk hinder te laten gepaard gaan”, aldus nog Sofie Van Ussel.

De volgende 2 jaar staat het Zomerfeest gepland in de Kempen en in Mechelen.