Voka vraagt dringende actie inzake mobiliteit

De Vlaming staat gemiddeld 59,7 uur per jaar in de file. De directe economische schade van deze files, alleen nog maar voor de piekuren, bedraagt zo’n 500 miljoen euro per jaar of 2 miljoen euro per werkdag. Dat er dringend actie nodig is naar een efficiënter mobiliteitsbeleid, werd vandaag nogmaals bevestigd nadat één zwaar ongeval het volledige wegennet lam legde. 

Zowel Voka – Kamer van Koophandel Kempen, Antwerpen-Waasland,  als Limburg vraagt snel doorbraken in de grote mobiliteitsprojecten van Vlaanderen. Hoe langer we blijven stilstaan, hoe verder we er als economisch aantrekkelijke regio op achteruitgaan.

Terwijl onze buurlanden actie ondernemen door rijstroken en nieuwe autostrades aan te leggen, spitsstroken te voorzien, … gebeurt er in België niets. Het verkeersbeleid zit met andere woorden zelf volledig vast in de file, actie blijft uit. Voka vraagt de beleidsmakers om hier dringend de broodnodige verandering in te brengen.

Ons land kent teveel grote mobiliteitsprojecten waar dringend schot in de zaak dient te komen. Limburg wacht op de realisatie van de Noord-Zuid en de verbreding van de E314 en de E313. Het uitblijven van de verbreding van de E313 zorgt ook in de Kempen voor fikse vertragingen. Zoals ook de soap rond de Oosterweelverbinding naast Antwerpen ook de Kempen treft.

Een studie van de OESO berekende dat een beter mobiliteitsbeleid België twee procentpunt extra groei zou kunnen opleveren. Het is een morele verplichting van onze beleidsmakers om eindelijk de handen uit de mouwen te steken.