Voka Kempen vraagt aandacht voor Kempens investeringsplan

caroline jansen vokaVoka Kempen is verheugd met het SALK-investeringsplan dat de Vlaamse regering voor de provincie Limburg bekend maakte. In totaal zou het gaan om 217,5 miljoen euro. Deze investering juicht Voka Kempen toe, maar ze beschouwen de Antwerpse Kempen als aangrenzende regio ook betrokken partij. Naast een gelijkaardig socio-economisch profiel, zijn er ook gemeenschappelijke vragen. Zo hecht Voka Kempen bijvoorbeeld veel belang aan de goedkeuring voor de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal om de doorvaart van containerschepen met vier lagen mogelijk te maken. Een investering die zeer waardevol is voor de verdere ontwikkeling van het hinterland. Het feit dat de E313 niet verbreed zal worden, vindt Voka Kempen dan weer een gemiste kans om één van de grootste missing links van Vlaanderen weg te werken. “Toch blijven we sterk geloven dat er verschillende samenwerkingswinsten mogelijk zijn naar aanleiding van de uitwerking van het SALK”, zegt Caroline Jansen, directeur belangenbehartiging en diensten bij Voka Kempen. “Zoals al aangehaald op het vlak van mobiliteit en infrastructuur, maar ook op het vlak van logistiek, duurzame (tuin)bouw, energie  en zorginnovatie. En zeer zeker wat betreft de maakindustrie. We zien dat in het SALK-uitvoeringsplan heel wat middelen voorzien worden om de maakindustrie competitief te houden. Als regio met een sterke maakindustrie willen we in deze trajecten zeker gesprekspartner zijn. Want misschien nog wel meer dan voor Limburg is de maakindustrie voor de Kempen van primordiaal belang.”

De Kempense werkgeversorganisatie hoopt dat, na de goedkeuring van het SALK-uitvoeringsplan, de Vlaamse regering nu ook snel aandacht heeft voor het investeringsplan dat de Kempense RESOC-partners op 23 mei aan de Vlaamse minister-president hebben overgemaakt. “Maanden geleden, na het Ford-drama in Limburg, besloten we met de Kempense RESOC-partners niet te wachten op een plaatselijk drama om in actie te schieten”, vertelt Jansen. “De Kempen heeft heel wat troeven in huis om het economisch weefsel proactief extra te versterken, maar daarvoor heeft de regio stimulansen nodig. We hebben daarom een actieplan aan Vlaams minister-president Peeters overgemaakt. We vragen in dit plan aan Vlaanderen om tien slimme investeringen in de Antwerpse Kempen te doen.”