Meer dan 600 Kempense bedrijfsleiders, kaderleden en medewerkers hebben dit jaar deelgenomen aan een langlopend leertraject van Voka-Kempen. Dat zijn er meer dan dubbel zoveel als in 2016. Die stijging is vooral te danken aan nieuw opgestarte trajecten.

Onder de noemer ‘langlopende trajecten’ vallen leermomenten met 3 of meer sessies. “Hieronder vallen vaste waarden zoals onze lerende netwerken en het peterschapsproject Plato”, vertelt gedelegeerd bestuurder Renilde Craps. “Die blijven het goed doen. Het lerend netwerk veiligheid en milieu groeide met 10% en supply chain lokt deelnemers uit heel Vlaanderen.”

De spectaculaire groei vloeit voort uit de keuze voor vernieuwing. “Vorig jaar sloten we af met 250 deelnemers aan de langlopende leertrajecten. De nieuwe Real Estate Community Voka Kempen is goed voor 120 deelnemers. 35 mensen stapten in het Welt-traject (werkplekleren) en 50 vrouwen namen deel aan het traject Topvrouwen. In totaal engageerden we dit jaar meer dan 600 mensen.”

Sterke communities
De deelnemers komen uit alle segmenten van de Kempense bedrijfswereld, zowel uit eenmansbedrijven als multinationals met 4.500 medewerkers. “Aan het succes van de trajecten zie je dat er een duidelijke behoefte is aan sterke communities. We zullen dan ook in 2018 blijven inzetten op het uitbreiden van dit aanbod”, aldus nog Renilde Craps.