De raden van bestuur van Voka – KvK Kempen en Mechelen hebben beslist om te fusioneren. De nieuwe organisatie gaat op 1 januari 2018 van start onder de naam Voka – Kamer van Koophandel Kempen-Mechelen. “We zijn ervan overtuigd dat we onze leden door deze fusie een nog betere dienstverlening kunnen aanbieden”, zeggen voorzitters Ronny Van Broekhoven (Kempen) en Jan Scheirs (Mechelen).

“Onze 2 organisaties werken al een aantal jaren nauw samen”, vertelt Ronny Van Broekhoven. “Tijdens deze contacten merkten we dat ons DNA zeer gelijkaardig is. We hebben dezelfde kijk op ondernemen en nemen hierdoor zeer complementaire initiatieven. Door de krachten te bundelen boeken we om te beginnen een zeer grote efficiëntiewinst. Daarnaast kunnen we onze leden in één klap een veel ruimer netwerk aanbieden. De fusie-kamer strekt zich uit over 40 gemeenten en telt meer dan 2500 leden, waarvan 3/4de kmo-bedrijven. Ook zal de fusie zorgen voor een uitgebreidere dienstverlening enerzijds en voor verscherpte competenties van de 40 medewerkers anderzijds. Er zal voor iedereen meer tijd en ruimte komen om de focus te leggen op het eigen werkdomein.”

Eigenheid blijft behouden
De organisatie benadrukt dat de 2 regio’s hun eigen niet zullen verliezen. Ook de bestaande zetels in Geel en Mechelen blijven behouden en de werking van de Lokale Ondernemers Netwerken gewaarborgd. De volgende maanden worden gebruikt om te kijken hoe de nieuwe Kamer juridisch, praktisch en organisatorisch vorm moet krijgen.

“De eerste taak van de directeurs bestaat erin werk te maken van een ambitieus businessplan voor de nieuwe Kamer”, aldus de voorzitters. “Van zodra dit is gebeurd, zullen we het management van de nieuwe organisatie samenstellen. Ook de alliantie tussen de Voka – Kamers Antwerpen-Waasland, Kempen en Mechelen zetten we verder. De succesvolle initiatieven die binnen deze provinciale alliantie al zijn uitgerold, worden voortgezet en nieuwe opportuniteiten zullen zeker worden gegrepen.”