Voka hoopt dat nog Kempense gemeenten voorbeeld Kasterlee volgen

Voka – Kamer van Koophandel Kempen is verheugd met de principiële beslissing van het bestuur van Kasterlee om de drijfkrachtbelasting retroactief af te schaffen vanaf 1 januari 2013. “We hopen dat hiermee de trend gezet is en dat andere Kempense gemeenten het voorbeeld van Kasterlee volgen”, zegt Jan Hendrickx, algemeen directeur van Voka Kempen. “Met 15 van de 27 gemeenten die deze belasting nog innen, is de Kempen een trieste koploper in Vlaanderen. En dat terwijl de al fel belaagde maakindustrie hier net zo sterk vertegenwoordigd is.” Peter Janssen, CEO van Glacio, de ijsroomfabrikant die dit jaar IJsboerke overnam, bevestigt: “Wij behoren tot de maaknijverheid en bieden tewerkstelling aan een moeilijker segment van de beroepsbevolking. Deze beslissing van de gemeente Kasterlee is dan ook gunstig voor de continuïteit van tewerkstelling, en dus een opsteker voor het bedrijf en voor de medewerkers in het bijzonder.”

De drijfkrachtbelasting is een belasting op het vermogen van machinemotoren. Voka Kempen pleit er al lang voor deze af te schaffen. “De belasting werd heel wat jaren geleden ingevoerd om handenarbeid te beschermen tegen de opkomende machinale arbeid”, verduidelijkt Hendrickx. “Ondertussen werd ze in stand gehouden, vermoedelijk omwille van het terecht groeiende ecologische bewustzijn. Deze belasting richt zich niet op ‘de vervuiler’, maar op ‘de energiegebruiker’, en dat is niet hetzelfde.”

Ook Cor Wintermans, bedrijfsleider van De Machinefabriek Kasterlee (DMFK) en Voka ambassadeur in de gemeente Kasterlee, is bijzonder blij met deze beslissing. “Onze fabriek verbruikt sowieso meer energie dan pakweg een architectenbureau. Maar dat is geen reden om mijn bedrijf extra te belasten. Energiegebruik is niet immoreel, het is een normaal en een natuurlijk aspect van industriële activiteit. We stellen bij Voka trouwens vast dat steeds meer ondernemingen oog hebben voor duurzaamheid en efficiëntie, zoals blijkt uit de groeiende deelname van bedrijven aan milieuprojecten en de aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

De belasting op drijfkracht is in de Kempen, na de beslissing van Kasterlee, nog in 15 van de 27 gemeenten van kracht. Dat is opvallend meer dan in andere Vlaamse regio’s. In 2012 betaalden de Kempense ondernemingen samen net geen 7 miljoen euro aan drijfkrachtbelasting of 2,56 procent van de totale fiscale opbrengst van de Kempense steden en gemeenten. De beslissing van de gemeente Kasterlee wordt op de gemeenteraad van 27 juni nog formeel bekrachtigd.