Voeding en farma zijn grootste sectoren in de Kempen

joep koningsDe voedings- en farmasector zijn de twee grootste sectoren in de Kempen op het vlak van productiviteit en tewerkstelling. “Daarenboven hebben die twee sectoren de voorbije crisisperiode al goed overleefd”, steekt Joep Konings van wal over het economische profiel van de Kempen. “De sector van de elektrische apparaten, zoals Philips in Turnhout, kreeg dan weer ongelooflijk grote klappen.” Sinds 2011 onderzoekt VIVES voor VOKA de drijvende krachten van groei van ondernemingen in Vlaanderen. Joep Konings, VIVES-voorzitter en hoogleraar economie aan de KU Leuven, vertaalde de resultaten naar de Kempen.

20 procent van de bedrijven, volgens Konings de zogenaamde sterren, zijn goed voor 80 procent van de toegevoegde waarde en tewerkstelling. Die sterren zijn doorgaans grotere bedrijven met internationale activiteit. Multinationals dus, zowel Kempense multinationals als vestigingen van een buitenlandse multinational. Ze realiseren een hogere productiviteit door hun internationale marktervaring, hun investeringen in opleiding en hun managementvaardigheden.

“De regionale aanwezigheid van buitenlandse multinationals en van Vlaamse hoofdzetels heeft bovendien belangrijke positieve effecten voor lokale ondernemingen. Extra investeringen van multinationals in infrastructuur, in opleiding van haar medewerkers, in patentaanvragen, in kennisoverdracht naar ondernemingen in de regio … resulteert telkens in een aanzienlijke stijging van de productiviteit van lokale ondernemingen.” Dit geeft meteen de keerzijde weer, want het omgekeerde geldt ook. “Als die internationale of multinationale ondernemingen wegtrekken, is dit ingrijpender dan we vaak denken. Het vertrek heeft een indirect negatief effect op de productiviteit van de lokale bedrijven in de regio.”

“Uit de studie blijkt dat de Kempen heel wat troeven heeft: de ligging, de aansluiting bij de economische kern rond de Antwerpse haven, de creativiteit en productiviteit van de mensen, een sterk industriegedreven economische weefsel en unieke expertises”, besluit Konings. “Het loont dus – zeker in onze regio – om te investeren in de verankering van deze globale bedrijven.”