Vliegende Startersbrigade wil dit jaar nog 30 keer uitrukken in Kempen

De Vliegende Startersbrigade, een initiatief van de drie Voka-Kamers van Koophandel Kempen, Antwerpen en Mechelen, moet jongeren warm maken voor ondernemerschap.

In de hele provincie Antwerpen  trekt de Vliegende Startersbrigade, bestaande uit vakspecialisten, vertegenwoordigers van Voka en van Xerius, van school naar school om er gratis praktijkgerichte infosessies te geven over het starten van een eigen zaak. Hiermee wil ze de ondernemerszin van jongeren – (voor)laatstejaars uit het ASO, TSO, BSO en DBSO en studenten uit het hoger onderwijs – stimuleren.

Het project werd opgezet door Voka – Kamer van Koophandel Mechelen, Antwerpen-Waasland en Kempen, waarvan de eerste Kamer de hoofdpromotor is, en krijgt de steun van de provincie Antwerpen.

“Ondernemers willen een betere match tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Dit project is daar een ideaal instrument voor. Bovendien is het broodnodig om de goesting bij de jongeren aan te wakkeren om te ondernemen. Enkel op deze manier kunnen we de economie nieuw leven inblazen en overeind houden,” klinkt het.

Vorig schooljaar rukte de Vliegende Startersbrigade een 35-tal keer uit, en bereikte daarbij zo’n 1.445 jongeren. Voor dit schooljaar zijn nog 30 bezoeken gepland. Op tien jaar tijd werden een kleine 30 000 jongeren bereikt.