Vlaamse regering voorziet investeringssteun aan AGC Glass Europe

Afgelopen weekend besliste de Vlaamse regering, op initiatief van minister-president Peeters, om 7,1 miljoen euro subsidies te verstrekken aan 5 ondernemingen in het kader van strategische investerings- en opleidingssteun. Het betreft 3,1 miljoen euro investeringsteun en 4 miljoen euro opleidingssteun. De subsidies gaan gepaard met een materieel investeringsvolume van 36,3 miljoen euro, en uitgaven voor opleiding en training ten belope van 27,3 miljoen euro. De ondernemingen zullen ook minstens 110 bijkomende banen creëren. Een van deze 5 bedrijven is AGC Glass Europe uit Mol.

AGC Glass Europe is de Europese tak van AGC Glass, de grootste vlakglasproducent ter wereld. In België stelt AGC 2.324 VTE tewerk, de vestiging in Mol telt 442 VTE.

Om een antwoord te bieden op de economische uitdagingen in de sector wil AGC Mol een ‘center of excellence’ worden binnen AGC groep voor de productie en verwerking van dun kwalitatief glas. Hiervoor zal men 12,7 miljoen euro investeren in nieuwe productielijnen.

De investeringen in Mol zijn belangrijk om de huidige positie te verzekeren. Op basis van ramingen kan de tewerkstelling evolueren van 442 VTE naar 485 VTE tegen het einde van het investeringsproject.

Mol is een regionaal steungebied in Vlaanderen. De Vlaamse regering zal, op initiatief van minister-president Peeters, de nieuwe productielijnen  ondersteunen met 1.273.000 euro investeringssteun.