Vlaamse regering maakt extra middelen vrij voor VITO

De Vlaamse regering keurde vorige week vrijdag op voorstel van minister Lieten een dotatieverhoging voor VITO goed van 2,6 miljoen euro in het kader van extra middelen voor  eco-innovatie als toekomstgerichte sector. VITO zal de extra financiële middelen aanwenden om haar onderzoek naar cleantech en duurzame ontwikkeling voort uit te bouwen om zo een nog grotere bijdrage te kunnen leveren aan het versterken van het maatschappelijk en economisch weefsel van Vlaanderen. 

VITO zal de middelen onder meer inzetten bij het ondersteunen van kmo’s, waarbij de VITO-experten hun expertise vertalen naar concrete oplossingen op maat van elke kmo. Niet alleen het vlak van efficiënt water-, grondstoffen en energiebeheer, maar ook bij het evalueren van productontwikkelingen en nieuwe businessconcepten. Zo komen de middelen ook de Vlaamse economie in het bijzonder de kmo’s ten goede.

De Vlaamse Regering nam diverse beslissingen om de competitiviteit van de Vlaamse economie te stimuleren. Op voorstel van minister van Innovatie Ingrid Lieten, maakt het stimuleren van innovatie daar een significant deel van uit.  Daarom zet de Vlaamse Regering dit jaar 45 miljoen extra in voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

Naast VITO krijgen ook het Agentschap voor Innovatie (IWT), de Herculesstichting, die bedrijven en onderzoeksinstellingen ondersteunt bij het installeren van de meest geavanceerde onderzoeksinfrastructuur, en het Milieu- en Energie Innovatieplatform MIP extra subsidies. Ook het Industrieel Onderzoeksfonds dat onze universiteiten en hogescholen kunnen gebruiken om toegepast onderzoek te verrichten, en Technopolis, dat onze jongeren enthousiasmeert en warm maakt voor wetenschap en technologie, krijgen extra toelagen.