Bij de uitreiking gisteravond in Gent van de Ultimas, de vernieuwde versie van de Vlaamse Cultuurprijzen, is ook de Kempen in de prijzen gevallen, meer bepaald met de Geelse gezinsverpleging. Die kreeg de Ultima 2016 voor Immaterieel Erfgoed. De prijs werd in ontvangst genomen door een Geels pleeggezin.

De jury die moest oordelen over de toekenning van de Vlaamse cultuurprijzen, motiveerde de toekenning als volgt: “De Geelse gezinsverpleging is een kwetsbaar thema dat op een integere manier wordt aangepakt. Het is een prachtig voorbeeld van hoe immaterieel cultureel erfgoed al eeuwenlang een gemeenschap aanzet om zorg te dragen voor psychisch kwetsbare mensen. Het draagvlak voor de traditie is bijzonder groot en sterk. Door de nauwe band met de lokale identiteit van de Gelenaars heeft de traditie een enorme veerkracht, wat zorgt voor een mooie verhouding tussen continuïteit en dynamiek.”

Levendig houden
De jury looft OPZ Geel en stad Geel die inspanningen leveren om de erfgoedwerking in stand te houden door middel van archiefdiensten, artistieke projecten, bezoekerscentrum, ommegang, tentoonstellingen, mondelinge onderzoeksprojecten en dergelijke meer.

Sinds meer dan 700 jaar is Geel een gastvrij toevluchtsoord voor mensen die het psychisch moeilijk hebben. De Geelse gezinsverpleging van vandaag bouwt voort op die sterke traditie. Nog zowat 250 psychisch kwetsbare mensen verblijven anno 2017 dag in, dag uit in een gewoon gezin.