Wie in de Kempen met putwater kookt, wordt mogelijk blootgesteld aan het giftige arseen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Molse onderzoeksinstelling VITO. Die onderzocht 301 moeders en hun baby in Dessel, Mol en Retie. De studie gebeurde in opdracht van Niras en de partnerschappen Stora (Dessel) en Mona (Mol).

Toen de onderzoekers in 2013 urine van deelnemende moeders analyseerden op zware metalen, troffen ze arseen aan. Nathalie Lambrechts van VITO: “Arseen zit van nature in de Kempense bodem. We legden dan ook snel de link met het gebruik van putwater, grondwater gewonnen uit een waterput. Dat water is kwetsbaar voor verontreiniging door bacteriën en/of chemische stoffen zoals zware metalen en bestrijdingsmiddelen.”

Jaarlijks onderzoeken
Bijkomend onderzoek leerde dat vooral vrouwen die putwater gebruikten om te koken, verhoogde waarden lieten noteren. Ook in de urine van de deelnemers die hun moestuin met putwater besproeien, detecteerden de onderzoekers meer arseen. “De waarden zijn vergelijkbaar met wat eerder al in Vlaanderen werd gemeten en in omringende landen zoals Frankrijk”, stelt Nathalie Lambrechts. Toch moeten de resultaten de nodige aandacht krijgen. “Arseen is een kankerverwekkende stof. De dosis in het lichaam moet dus zo laag mogelijk zijn.” Opmerkelijker is het verband tussen arseen en de groei van baby’s. “Deelneemsters met een hoger arseengehalte in hun urine kregen vaak baby’s die kleiner waren dan verwacht.”

De onderzoekers bevelen aan om jaarlijks putwater te laten onderzoeken voor wie het gebruikt om te drinken, koken, afwassen of douchen. Logo Kempen start een grootschalige campagne in 14 Kempense gemeenten om de inwoners te sensibiliseren.