Vanmiddag is bij onderzoeksinstelling in Mol symbolisch de eerste steen gelegd van de eerste geothermiecentrale in de Benelux. De bouw volgt op de succesvolle boringen naar heet water in de diepe ondergrond op de Balmatt-site. Vanaf midden 2018 is de centrale klaar, waarna VITO, het SCK en Belgoprocess zich kunnen verwarmen met aardwarmte.

De onthulling van de gedenkplaat, die werd gekoppeld aan de eerstesteenlegging, gebeurde in aanwezigheid van de ministers Muyters, Schauvliege en Tommelein, samen met de partners Atlas Copco, Eandis en IOK.

Vorig jaar werden 2 putten van respectievelijk 3.610m en 4.341m geboord. Die hadden als resultaat dat het debiet en de temperatuur van het water meer dan voldoende zijn om de Kempen te voorzien van duurzame warmte en elektriciteit door middel van aardwarmte. Ook het opnieuw injecteren van het eerder opgepompte water verliep naar wens. Daarna verhuisden de activiteiten naar de oppervlakte met de bouw van de geothermiecentrale, het installeren van warmtewisselaars en pompen en de aanleg van een warmtenet naar de bedrijfsterreinen.

Vandaag werd ook een derde proefboring aangekondigd die volgende maand zal starten. Die heeft de aardlagen gevormd in het Devoon als doel en zal dus een diepte van 4.400m bereiken. De resultaten hiervan volgen in de eerste maanden van 2018.

Uitdaging
Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters: “Geothermie heeft bijzonder veel potentieel, maar het blijft ook een enorm risico. VITO neemt samen met de Vlaamse overheid drempels weg zodat economische spelers de stap durven en kunnen zetten: ze overbruggen de innovatieve valley of death. De belangrijkste vraag blijft natuurlijk of aan de overkant van de brug de industrie staat te wachten om de inspanningen van VITO te valoriseren. Dat wordt de uitdaging van de komende maanden.”