Onderzoeksinstelling VITO in Mol neemt de coördinatie op zich van een grootschalig Europees onderzoeksproject met 9 partners. Dat wil bestuderen hoe afval kan worden aangewend voor vermarktbare producten zoals eiwitten, vetten of chitines. In het bijzonder zal het gebruik van insecten worden onderzocht. Het 3-jarige InDIRECT-project vertegenwoordigt een waarde van 2,1 miljoen euro. De Europese Unie geeft een ondersteuning van 1,35 miljoen euro binnen het Horizon 2020-programma.

Het consortium bestaat uit partners uit 4 Europese landen waaronder 2 Europese multidisciplinaire onderzoeksinstellingen (VITO en de universiteit van Parma) en 5 industriële partners (Nutrition Sciences, Millibeter, Improve, Chemstream, Proti-Farm).

Het project zal bioraffinage onderzoeken als een middel om afval te recycleren en hergebruiken. Tegelijk willen de onderzoekers nieuwe waardeketens ontwikkelen om nevenstromen uit de landbouw en uit vergelijkbare sectoren om te zetten in vermarktbare producten.

Barrières
Het gebruik van insecten heeft nog barrières. Die hebben te maken met wetgeving en aanvaarding van de gegenereerde producten in termen van veiligheid en perceptie. Ook dit wordt bekeken door InDIRECT. De partners zullen de veiligheidsaspecten experimenteel onderzoeken, zo ook het toepassingspotentieel in verschillende sectoren zoals diervoeding, voeding en chemie. Ook zullen ze het publiek meer vertrouwd maken met producten afgeleid van insecten.