VITO begeleidde vorig jaar 77 KMO’s in duurzame innovaties

vito - rietlandDe Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek in Mol heeft in 2014 contracten gesloten met 77 Vlaamse KMO’s. Dat resulteerde in totaal in 89 projecten waarbij VITO ondersteuning leverde voor innovatieve en duurzame producten en processen. Belangrijk: de KMO betaalt 1/3de van de VITO-factuur, de overige 2/3de legt de Vlaamse overheid bij. “Nochtans is onze dienstverlening aan KMO’s nog te weinig bekend”, ervaart Johan Vangrunderbeek, business development manager bij VITO.

De dienstverlening van VITO richt zich naar alle Vlaamse KMO’s en omvat haalbaarheidsstudies, labotesten, piloottesten, enz. Die moeten leiden tot een validatie van technologie, fine tuning om een product sneller op de markt te brengen of het verduurzamen van het productieproces. “We gaan voor elke vraag kijken bij wie we intern – we zijn met ruim 700 medewerkers – terechtkunnen voor een oplossing”, legt Vangrunderbeek uit. “Wij doen zelf de administratie en staan zelf in voor de verantwoording van de subsidie bij de Vlaamse regering. Onze manier van werking maakt vaak een snelle start van projecten mogelijk.”

Innovatie in rietveld
Een voorbeeld (foto). Voor Rietland bvba uit Minderhout werkte VITO mee aan de optimalisatie van een rietveld. Het bedrijf houdt zich sinds 1994 bezig met het ontwerp en de bouw van natuurlijke waterzuiveringssystemen op basis van planten. Wereldwijd realiseerde het al honderden rietvelden voor de behandeling van afvalwater van woningen, bedrijven en in de landbouwsector. Rietland verwierf een patent op het ‘belucht’ rietveld dat op een minimale oppervlakte een spectaculair zuiveringsresultaat bereikt. “We hebben samen met Rietland de goede werking onder diverse condities gedemonstreerd”, aldus Johan Vangrunderbeek.

VITO realiseerde vorig jaar een omzet van 140 miljoen euro.