VITO actief op Indiase markt

Tijdens de Belgische Economische Missie in India (22-29/11/2013) ondertekenden VITO en Indian Oil Corporation Limited (R&D Centrum) een intentieverklaring voor gezamenlijke R&D in het domein van bio-elektrochemie. De samenwerking volgt uit een gezamenlijk ontwikkelde strategie. Binnen deze samenwerking richten de onderzoekers zich op het gebruik van CO2 als hernieuwbare en duurzame bron voor de productie van chemicaliën en energie. Het onderzoeksprogramma zal resulteren in het efficiënt inzetten van CO2, een grote stap voorwaarts in de mitigatie van klimaatverandering.

Met dit onderzoek zullen Indian Oil en VITO een voortrekkersrol bekleden in dit nieuwe en bijzonder belangrijke onderzoeksdomein. De valorisatie van dit onderzoek zal zowel bedrijven in India als België ten goede komen. Bedrijven die de specifieke, gepatenteerde elektroden en separatoren zullen produceren, die nodig zijn in de bio-elektrochemische processen.

Indian Oil is India’s nationale trots als petroleummaatschappij, met een business portfolio dat de hele hydrokoolwaterstof-waardeketen omvat, van raffinaderij, pijplijntransport en vermarkten van petroleumproducten tot exploratie en productie van ruwe olie en gas, vermarkten van natuurlijk gas en petrochemie. Indian Oil’s R&D centrum doet onderzoek naar smeermiddelen, raffinaderijprocessen, bio- en nanotechnologie en hernieuwbare energie. VITO is een op Europees vlak toonaangevende onderzoeks- en adviesorganisatie in cleantech en duurzame ontwikkeling. Duurzame chemie en energie behoren tot haar 5 onderzoeksthema’s, naast duurzaam materiaalbeheer, landgebruik en gezondheid.